Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

835. Sklep o razpisu referenduma o preimenovanju kraja in Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica v kraj in Krajevno skupnost Sv. Ana v Slovenskih goricah, stran 856.

Na podlagi 8. in 16. člena Zakona o referendumu in drugih oblikah osebnega izjavljanja (Uradni list SRS, št. 23/77) in Statutu Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica je svet Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica na svoji seji dne 23. 3. 1993 sprejel
SKLEP
o razpisu referenduma o preimenovanju kraja in Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica v kraj in Krajevno skupnost Sv. Ana v Slovenskih goricah
1. člen
Razpiše se referendum za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica v kraj in Krajevno skupnost Sv. Ana v Slovenskih goricah, ki bo v nedeljo 9. maja 1993 med 7. in 19. uro.
2. člen
Krajevna skupnost obsega območje: Zg. Ščavnica, Dražen vrh, Froleh, Kremberg, Krivi vrh, Ledinek, Sv. Ana, Zg. Bačkova, Zg. Ročica in Žice.
3. člen
Pravico glasovanja na referendumu imajo delovni ljudje in občani Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica, ki so vpisani v splošnem volilnem imeniku in so dopolnili 18 let.
4. člen
Za postopek glasovanja in izvedbo se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v skupščine.
5. člen
Na referendumu bodo glasovali delovni ljudje in občani neposredno in tajno z glasovnico, na kateri bo naslednje besedilo:
              Krajevna skupnost Zg. Ščavnica
 
                  GLASOVNICA
 
  za preimenovanje kraja in Krajevne skupnosti Zg. Ščavnica v kraj in
Krajevno skupnost Sv. Ana v Slov. goricah.
 
                  GLASUJEM
  "ZA"                             "PROTI"
 
  Glasuje se tako, da obkroži besedo "ZA" tisti, ki je za preimenovanje
kraja in krajevne skupnosti, in besedo "PROTI" tisti, ki ni za preimenovanje
kraja in krajevne skupnosti.
6. člen
Sklep o preimenovanju kraja in krajevne skupnosti se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 20/93
Zg. Ščavnica, dne 23. marca 1993.
Predsednik
Sveta Krajevne skupnosti
Zg. Ščavnica
Janez Žemljič l. r.

AAA Zlata odličnost