Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

832. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s sprejetim Družbenim planom občine Grosuplje za obdobje 1986-1990 dopolnjenega 1989 in 1992, stran 851.

Na podlagi 44. in 82. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/89, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) in 2. člena Zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 5. člena Odloka o sestavi in pristojnosti zborov Skupščine občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 11/90 in 13/90) je Skupščina občine Grosuplje na skupni seji dne 31. 3. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov s sprejetim Družbenim planom občine Grosuplje za obdobje 1986-1990, dopolnjenega 1989 in 1992
1. člen
V 1. členu Odloka o usklajenosti prostorskih izvedbenih in drugih prostorskih aktov z Družbenim planom občine Grosuplje se spremeni naslednje:
– v 2. vrsti se za besedi »zazidalni načrti« doda »drugi prostorski izvedbeni akti in urbanistični red«.
2. člen
V 2. členu se doda nova 4., 5. in 6. alineja:
– za območje S-4 severnega dela Adamičeve ceste v Grosupljem (Uradni list SRS, št. 15/73, 20/83),
– za predel Hruščevje v Stični (Uradni list SRS, št. 51/71),
– za južni predel zazidalnega načrta za Ivančno Gorico (Uradni list SRS, št. 20/70).
3. člen
V 3. členu se v 2. vrsti spremenita besedi »zazidalni načrti« s »prostorsko izvedbenimi akti«
Pri 5. alineji se doda, »in 1/88«. Pri 10. alineji se doda, »in 9/88« Črta se 4., 7. in 11. alineja.
Dodajo se nove alineje:
– ureditveni načrt naselja Krke (Uradni list SRS, št. 43/86),
– prostorski ureditveni pogoji za širše območje Krke (Uradni list SRS, št. 43/86),
– prostorski ureditveni pogoji za ureditvena območja prostorskih celot Grosuplje-Šmarje Sap; Višnja Gora; Ivančna Gorica-Stična-Vir; Šentvid pri Stični; Videm-Dobrepolje-Predstruge in Zagradec-Fužine (Uradni list SRS, št. 24/87),
– ureditveni načrt središča Stične (Uradni list SRS, št. 1/88),
– ureditveni načrt pokopališča Šentvid pri Stični (Uradni list SRS, št. 9/88),
– zazidalni načrt za Obrtno cono Brezje (Uradni list SRS, št. 9/88),
– zazidalni načrt Sinoles Ivančna Gorica (Uradni list SRS, št. 9/88),
– ureditveni načrt za razširitev pokopališča v Grosuplju (Uradni list SRS, št. 9/88),
– ureditveni načrt za območje peskokopa Šmarje Sap (Uradni list SRS, št. 1/89),
– zazidalni načrt Dvori G/8/2 Grosuplje (Uradni list RS, št. 4/91),
– ureditveni načrt za zadrževalnik Veliki Potok (Uradni list RS, št. 8-I/91),
– zazidalni načrt Turistično oskrbovalni center pri Motelu (Uradni list RS, št. 4/91),
– ureditveni načrt za deponijo komunalnih odpadkov Stehan (Uradni list RS, št. 34/92).
4. člen
Na koncu 4. člena se doda: dopolnjenega 1989 in 1992.
5. člen
Črta se 5. in 6. člen.
6. člen
Dopolnitev odloka se nanaša na tekstualne dele posameznih zazidalnih načrtov in ureditvenih načrtov z naslednjo vsebino:
V stanovanjskih območjih se namembnost objektov lahko spremeni za mirno servisno-storitveno dejavnost, določitev funkcionalnih zemljišč, gradnja pomožnih objektov v skladu s predpisi in sanitarno-tehničnimi predpisi.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 30-8/85
Grosuplje, dne 31. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Grosuplje
Rudolf Rome l. r.

AAA Zlata odličnost