Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

827. Pravilnik o evidenci statutov sindikatov, stran 849.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o reprezentativnosti sindikatov (Uradni list RS, št. 13/93) in 272. člena Zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnemu svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
PRAVILNIK
o evidenci statutov sindikatov
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določa način vodenja evidence statutov sindikatov (v nadaljnjem besedilu: evidenca).
2. člen
V evidenco se vpisujejo statuti sindikatov, ki so v hrambi pri pristojnem upravnem organu.
II. VSEBINA, NAČIN VPISOVANJA IN VODENJE EVIDENCE
3. člen
Evidenca vsebuje rubrike za naslednje podatke:
1. zaporedna številka vpisa v evidenco,
2. datum vpisa v evidenco,
3. naziv statuta,
4. ime in kratica sindikata,
5. sedež sindikata,
6. številka in datum izdaje odločbe o hrambi statuta,
7. datum izbrisa iz evidence.
4. člen
Evidenca se vodi v evidenčni knjigi ali kot računalniška evidenca.
Evidenčni vpis overi pristojni upravni organ s svojim pečatom in podpisom uradne osebe, ki je pooblaščena za vodenje evidence.
5. člen
Poleg evidenčne knjige oziroma računalniške evidence iz prejšnjega člena, pristojni upravni organ vodi in vzdržuje tudi zbirko listin, ki je podlaga za vpis v evidenco.
6. člen
Sindikat mora sporočiti pristojnemu upravnemu organu vse spremembe podatkov, ki se vpisujejo v evidenco in dejstva, ki so podlaga za vpis v evidenco.
Spremembe se vpišejo v ustrezno rubriko evidence.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-02-044/93
Ljubljana, dne 3. aprila 1993.
Jožica Puhar l. r.
Ministrica
za delo, družino in
socialne zadeve

AAA Zlata odličnost