Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/1993 z dne 9. 4. 1993

Kazalo

823. Navodilo o spremembi navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane, stran 842.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
NAVODILO
o spremembi navodila za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane
1. člen
V navodilu za uveljavljanje finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane (Uradni list RS, št. 24/92) se v 30. členu besedilo in obrazec v postavki »E Nadomestilo obresti, E 5 Obresti od kreditov za financiranje tekoče proizvodnje – Regres«, nadomesti z naslednjim besedilom:
– Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki pri finančni organizaciji najame kredit za tekočo kmetijsko proizvodnjo:
– če ob podpisu pogodbe da izjavo o številu govedi v pitanju oziroma o površini posameznega pridelka, za katerega uveljavlja regres, v hektarjih;
– če pred uveljavljanjem kredita za rastlinske proizvode predloži vlagatelju predračun za nakup semen, mineralnih gnojil oziroma sredstev za varstvo rastlin oziroma potrdilo o plačilu računa za navedeni repromaterial, izdanega od 1. 1. 1993 dalje.
– Regres uveljavlja finančna organizacija (vlagatelj) na priloženem obrazcu (priloga 1).
– Vlagatelj ob podpisu kreditne pogodbe z upravičencem zniža obresti za vrednost realnih obresti (r).
– Vlagatelj uveljavlja regres mesečno, najpozneje do 15. v tekočem mesecu za pretekli mesec.
– Odgovorna oseba vlagatelja s svojim podpisom in žigom jamči za verodostojnost podatkov.
2. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-58/93
Ljubljana, dne 6. aprila 1993.
dr. Jože Osterc l. r.
Minister
za kmetijstvo in gozdarstvo

AAA Zlata odličnost