Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993

Kazalo

640. Sklep o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank, stran 651.

Na podlagi 65. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
SKLEP
o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank
1. Banke pošiljajo Banki Slovenije vsak delovni dan določene podatke, potrebne za spremljanje njihove dnevne likvidnosti in določene druge podatke, ki se nanašajo na njihovo poslovanje.
2. Banke morajo zagotoviti, da so podatki, ki jih sporočajo, dejansko knjigovodsko stanje na določen dan in da jih pravočasno sporočajo v predpisanih rokih.
3. Pooblaščena organizacija za plačilni promet dnevno obvešča Banko Slovenije o stanju likvidnosti bank tako, da sporoča za prejšnji dan vse razpoložljive podatke, ki so pomembni za spremljanje dnevne likvidnosti bank.
4. Guverner z navodili določi vrsto podatkov, ki so jih banke dolžne pošiljati po tem sklepu, metodologijo in način izvajanja tega sklepa.
5. Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati sklep o pošiljanju določenih dnevnih podatkov bank (Uradni list RS. št. 21/91 in 6/92).
6. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 1993 dalje.
Št. DP 8/93
Ljubljana, dne 16. marca 1993.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost