Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/1993 z dne 19. 3. 1993

Kazalo

636. Pravilnik o spremembah pravilnika o organizaciji gojitveno-čuvajske službe ter o programu in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje, stran 633.

Na podlagi 67. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86) izdaja minister za kmetijstvo in gozdarstvo
PRAVILNIK
o spremembah pravilnika o organizaciji gojitveno-čuvajske službe ter o programu in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje
1. člen
V prvem odstavku 2. člena pravilnika o organizaciji gojitveno-čuvajske službe ter o programu in načinu opravljanja izpitov za lovske čuvaje (Uradni list SRS, št. 7/78) se beseda »jugoslovanski« nadomesti z besedo »slovenski«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se črta beseda »skupščine«.
3. člen
V drugem odstavku 4. člena se besedilo »rdeča, peterokraka zvezda« nadomesti z besedilom »grb Slovenije«.
4. člen
V prvem odstavku 7. člena še črta besedilo »(Uradni list SRS, št. 24/77)«.
V drugem odstavku se besedilo »12. členom zakona« nadomesti z besedo »zakonom«.
5. člen
4. alinea drugega odstavka 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- temelje državne ureditve;«.
V 9. alinei drugega odstavka se v oklepaju doda še naslednje besedilo: »in 43-2090/88«.
6. člen
V 11. členu se beseda »SFRJ« nadomesti z besedilom »Republike Slovenije«.
7. člen
V obrazcu izkaznice lovskega čuvaja, ki je sestavni del tèga pravilnika, se na prednji strani besedilo »Socialistična republika« nadomesti z besedo »Republika«, za tem pa doda še besedilo »fotografija v velikosti 2,5 x 3,5 cm«.
8. člen
Lovska zveza Slovenije poskrbi za zamenjavo izkaznic in znakov lovskega čuvaja v dveh mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 324-02-11/93
Ljubljana, dne 3. marca 1993.
Minister za
kmetijstvo in gozdarstvo
dr. Jože Osterc l. r.

AAA Zlata odličnost