Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

627. Sklep o soglasju k sklepu o ustanovitvi Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, stran 615.

Na podlagi 52. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/92) 21. člena Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec iz JZ Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom "dr. Jožeta Potrate" Žalec (Uradni list RS, št. 34/92) in 141. člena Statuta občine Žalec (Uradni list SRS, št. 46/86 in 40/87 ter Uradni list RS, št. 5/91-I) je Skupščina občine Žalec na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 25. februarja 1993 sprejela
SKLEP
o soglasju k sklepu o ustanovitvi Skupnosti zavodov Osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije
I
Skupščina občine Žalec daje soglasje k sklepu o ustanovitvi Skupnosti zavodov Osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije s tem, da se 4. točka sklepa zaključi z besedami: "v soglasju z zavodi kot ustanovitelji."
II
Sklep o soglasju začne veljati z dnem sprejema na skupnem zasedanju zborov občinske skupščine.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-002/93
Žalec, dne 25. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Žalec
Milan Dobnik, prof. l. r.