Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

623. Odlok o spremembah odloka o poslovnem času v občini Tržič, stran 610.

Na podlagi 15. člena Zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77, 29/86), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90. Uradni list RS, št. 10/91) in 134. člena Statuta občine Tržič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 17/83, 22/85 in 9/88) so zbori Skupščine občine Tržič na skupni seji dne 17. 2. 1993 sprejeli
ODLOK
o spremembah Odloka o poslovnem času v občini Tržič
1. člen
16. člen Odloka o poslovnem času v občini Tržič (Uradni vestnik Gorenjske, št. 8/85, 21/86, 23/88) se spremeni tako, da se glasi:
"Gostinski obrati določijo poslovni čas:
– RESTAVRACIJE: začetek med 7. in 10. uro, konec med 21. in 23. uro" v zimskem času oziroma med 21. in 24. uro v letnem času,
– OKREPČEVALNICE, BIFEJI, SLAŠČIČARNE IN KAVARNE: začetek med 6.30 in 9. uro, konec med 20. in 22. uro v zimskem času oziroma med 20. in 23. uro v letnem času,
– GOSTILNE: začetek med 8. in 14. uro, konec med 21. in 23. uro v zimskem času oziroma med 21. in 24. uro v letnem času,
– NOČNI BARI IN DRUGI NOČNI LOKALI: začetek med 19. in 21. uro, konec med 24. in 2. uro v zimskem času oziroma med 24. in 3. uro v letnem času.
2. člen
V prvem odstavku 28. člena odloka se zneska "od 50.000 din do 1.000.000 din" nadomestita z zneskoma "od 1.000 SIT do 20.000 SIT".
3. člen
V 29. členu odloka se znesek "20.000 din" nadomesti z zneskom "1.000 SIT", znesek "50.000 din" pa z zneskom "2.500-SIT".
4. člen
Ta odlok začne veljati Osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-01/93-6
Tržič, dne 17. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Tržič
Peter Smuk, dipl. inž. l. r.