Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

622. Sklep o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove obrtno podjetniške cone Šentrupert kot dopolnitve prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana občine Trebnje za obdobje 1986-90-2000 in o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert, stran 609.

Na podlagi 46. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) 2. in 6. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 6. člena Odloka o pristojnosti zborov SO Trebnje Skupščinski Dolenjski list, št. 21/89, 11/90, 10/91) je Izvršni svet Skupščine občine Trebnje na 54. seji dne 18. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka programske zasnove obrtno podjetniške cone Šentrupert kot dopolnitve prostorskega dela dolgoročnega in družbenega plana občine Trebnje za obdobje 1986-90-2000 in o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert
1
Javno se razgrneta osnutka programskih zasnov in zazidalnega načrta za obrtno podjetniško cono Šentrupert, ki ju je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod pod št. 4256/92.
2
Osnutka programskih zasnov in zazidalnega načrta za obrtnopodjetniško cono Šentrupert bosta razgrnjena v prostorih Zavoda za urbanistično načrtovanje Trebnje, Goliev trg 5 in Krajevne skupnosti Šentrupert, in sicer 30 dni od objave tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, o času in kraju bodo občani in ostali obveščeni v Dolenjskem listu in z vabili.
4
Pripombe in predloge k osnutkoma lahko dajo delovni ljudje in občani, organizacije združenega dela, druge organizacije, organi ter skupnosti na krajih razgrnitve ali jih pošljejo Zavodu za urbanistično načrtovanje, Goliev trg 5, Trebnje.
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-110/92-1
Trebnje, dne 25. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Trebnje
Jože Rebolj l. r.