Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

621. Odlok o preimenovanju, preoštevilčbi in spremembi območij naselij Stojno selo in Strmec pri Rogatcu, stran 609.

Na podlagi 8. člena Zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena Pravilnika o določanju imen naselij in ulic, ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80), ter 4. člena Odloka o pristojnosti in delu SOB Šmarje pri Jelšah (Uradni list SRS, št. 1/90 in RS, št. 45/90), je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah na skupni seji vseh zborov dne 17. 2. 1993 sprejela
ODLOK
o preimenovanju, preoštevilčbi in spremembi območij naselij Stojno selo in Strmec pri Rogatcu
1. člen
S tem odlokom se preimenujeta naselji Stojno selo v Sv. Florijan in Strmec pri Rogatcu v Strmec pri Sv. Florijanu. Š preimenovanjem naselja Stojno selo v Sv. Florijan, se hkrati preimenuje katastrska občina Stojno selo v katastrsko občino Sv. Florijan in Krajevna skupnost Stojno selo v Krajevno skupnost Sv. Florijan.
2. člen
Stavbe v naseljih Stojno selo in Strmec pri Rogatcu se zaradi nepregledne oštevilčbe ter zaradi sprememb preoštevilčijo v skladu z veljavnimi predpisi.
3. člen
Območji naselij Stojno selo in Strmec pri Rogatcu se spremenita tako, da se naselju Stojno selo priključi del naselja Strmec pri Rogatcu, in sicer pri hišni številki Stojno selo 18 in pri hišni številki Stojno selo 29.
Meji katastrskih občin Stojno selo in Strmec pri Rogatcu ostaneta nespremenjeni.
4. člen
Spremembo območja naselij evidentira Geodetska uprava Šmarje pri Jelšah. Meje območij naselij potekajo po parcelnih mejah in so prikazane v osnovnem kartografskem prikazu registra območij teritorialnih enot (ROTE), preoštevilčba v okviru teh naselij pa je prikazana v osnovnem kartografskem prikazu evidence hišnih številk (EHIŠ) v merilu 1:5000.
Kartografski prikaz ROTE in EHIŠ s prikazom spremenjenih območij naselij Stojno selo in Strmec pri Rogatcu je sestavni del odloka.
5. člen
Geodetska uprava Šmarje pri Jelšah v sodelovanju s krajevno skupnostjo Stojno selo naroči in posreduje nove tablice s hišno številko.
Stroške za zamenjavo tablic s hišno številko za naselji Stojno selo in Strmec pri Rogatcu nosi občina Šmarje pri Jelšah.
6. člen
Lastniki oziroma upravljalci oštevilčenih stavb morajo nove tablice s hišno številko namestiti najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila, da je tablica izdelana. Stare tablice lahko ostanejo nameščene največ eno leto po namestitvi novih.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 451-2793-1
Šmarje pri Jelšah, dne 22. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Šmarje pri Jelšah
Jože Čakš l.r.

AAA Zlata odličnost