Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

620. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1992, stran 608.

Na podlagi 29. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/91) in 27. člena Statuta občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 27/91) je Skupščina občine Šentjur pri Celju na skupni seji zborov občinske skupščine dne 3. marca 1993 sprejela
ODLOK
o zaključnem računu proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1992
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna občine Šentjur pri Celju za leto 1992.
2. člen
Prihodki in izdatki po zaključnem računu za leto 1992 so naslednji:
1. Prihodki:                SIT
- skupaj prihodki          415,452.727
- skupaj odhodki          415,452.727
II. Sredstva posebne partije
- zdravstveno varstvo živali
- prihodki              9,333.655
- odhodki               9,210.403
- presežek prihodkov          123.252
III. Sredstva rezerv
- prenos iz leta 1991          499.048
- prihodki tekočega leta       1,000.000
- presežek prihodkov         1,499.048
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu sredstev za zdravstveno varstvo živali 123.252 SIT se prenese v naslednje leto med prihodke za leto 1993.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada 1,499.048 SIT se prenese v sredstva rezerv za leto 1993.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-4/93-1
Šentjur pri Celju, dne 3. marca 1993.
Predsednik
Skupščine občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.