Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

619. Odredba o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Slovenska Bistrica za leto 1993, stran 608.

Na podlagi 4. člena Odloka o zagotavljanju sredstev za kritje stroškov pri vzdrževalnih delih na melioracijskih sistemih občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 16/91) in 30. člena Statuta občine Slov. Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slov. Bistrica na svoji 37. seji dne 10. februarja 1993 sprejel
ODREDBO
o določitvi višine prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na posameznih melioracijskih območjih občine Slov. Bistrica za leto 1993
1. člen
S to odredbo se določa višina prispevka za zagotavljanje sredstev za kritje stroškov pri vzdrževanju skupnih objektov in naprav na melioracijskih območjih: Cigonca, Stari log-del, Pobrež, Zg. Polskava, Sp. Ložnica, Oplotniško polje, Čadram in Vrhloga-del, ki ga prispevajo lastniki in uporabniki kmetijskih zemljišč na navedenih melioracijskih območjih (košnja brežin melioracijskih jarkov in čiščenje melioracijskih jarkov-del).
2. člen
Višina prispevka je za zavezance iz 1. člena te odredbe za leto 1993 po melioracijskih območjih naslednja:
               SIT/ha
- Cigonca            755
- Stari log-del        1.042
- Pobrež            569
- Zg. Polskava         297
- Sp. Ložnica         1.057
- Čadram            576
- Oplotniško polje       498
- Vrhloga-del          303
3. člen
Prispevek po 2. členu te odredbe pobira Republiška uprava za javne prihodke, Izpostava Slov. Bistrica na podlagi določil, ki veljajo za odmero in pobiranje ter izterjavo davkov občanov.
4. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 1993.
Št. 1/3-012-4/93
Slov. Bistrica, dne 10. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Maks Hohler, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost