Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

618. Odredba o plačevanju pristojbin za veterinarsko higiensko službo na območju občine Slovenska Bistrica, stran 607.

Na podlagi 24. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85 in 26/89), 8. člena Odloka o organizaciji, načinu poslovanja in financiranju veterinarsko-higienske službe na območju občine Slovenska Bistrica (Uradni list SRS, št. 1/84) ter 30. člena Statuta občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 9/91) je Izvršni svet Skupščine občine Slovenska Bistrica na 37. seji dne 10. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o plačevanju pristojbin za veterinarsko-higiensko službo na območju občine Slovenska Bistrica
1. člen
Pristojbino za stroške veterinarsko-higienske službe plačujejo organizacije, podjetja in posamezniki po naslednjih tarifah:
                             SIT
za goveda, konje, mezge, mule              250
za žrebeta, osle in teleta do 120 kg          100
za prašiče nad 50 kg                   55
za prašiče do 50 kg, koze in ovce            28
za jagnjeta in kozličke do 3 mesecev starosti      18
za perutnino                      1,5
za kunce                        1,5
za pse in obvezne veterinarsko-sanitarne
preglede pri nakladanju                 300
2. člen
Sredstva določena v 1. členu se plačujejo kot dodatna pristojbina ob izdaji zdravstvenega spričevala, oziroma potrdila o pregledu pošiljke za vsako žival v prometu in ob obvezni registraciji in cepljenju psov proti steklini. Tako zbrana sredstva se lahko koristijo le za pokrivanje dejavnosti veterinarsko higienske službe.
3. člen
Pristojbine za storitve iz 1. člena te odredbe pobirajo in obračunavajo:
Upravni organ, ki izdaja zdravstvena spričevala ob izdaji zdravstvenega spričevala.
Veterinarska postaja Slovenska Bistrica ob pregledu pošiljk in obvezni registraciji ter cepljenju psov.
Zbrana sredstva se odvajajo na posebni račun Obdravskega zavoda za veterinarstvo in živinorejo Ptuj.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o pristojbinah za veterinarsko-higiensko službo na področju občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 30/91).
5. člen
Odredba prične veljati osmi dan po objavi.
Št. 1/3-012-02/93
Slov. Bistrica, dne 10. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Slovenska Bistrica
Maks Hohler, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost