Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

614. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993, stran 603.

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 33/89), 26. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Gorenjske, št. 11/86, 7/88) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89) je Skupščina občine Radovljica na 19. skupnem zasedanju zborov SO dne 24. 2. 1993 sprejela
SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 1993
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 1993 znaša 0,13 SIT za družbeni sektor in poslovne prostore, za občane pa 0,26 SIT.
II
Na območju Mladinskega doma v smeri proti Ukancu in na območju Ukanca se odmeri dodatni del nadomestila v trikratni višini, t.j. za družbeni sektor in poslovne prostore 0,39 SIT, za občane pa 0,78 SIT za izgradnjo kanalizacijskega sistema.
Plačila dodatnega dela nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se oprosti ALPINUM Bohinj za objekte Zlatoroga na območju Ukanca zaradi dosedanjih vlaganj v ekološka območja.
III
Na območju Krajevnih skupnosti Radovljica, Lesce, Bled, Ribno, Begunje (razen Zadnje vasi, Srednje vasi, Mlake in Slatne), Zasip in Gorje (razen Grabč, Pernikov, Zg. in Sp. Laz) se za izgradnjo cestnega sistema za čiščenje odpadnih voda določi dodatni nadomestni del sredstev v višini 50% rednega dela nadomestila, to je vrednost točke 0,065 SIT za družbeni sektor in poslovne prostore in 0,13 SIT za občane.
IV
Na območju kamnolomov v občini Radovljica se za vzdrževanje infrastrukturnih objektov odmeri nadomestilo, ki zagotavlja trikratno osnovno vrednost točke, in sicer v višini 0,39 SIT.
V
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-8/93
Radovljica, dne 24. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.