Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

612. Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje, stran 602.

Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85) ter 153. člena Statuta občine Ljubljana Moste-Polje (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Moste-Polje na svoji 102. seji dne 16. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
odplačevanju dela stroškov veterinarsko higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje
1. člen
Del stroškov neškodljivega odstranjevanja živalskih trupel in odpadkov plačujejo podjetja in drugi posestniki živali po naslednjih tarifah za vsako žival:
                             SIT
- za govedo in konje                  200
- za žrebeta, teleta in drobnico            152
- za prašiče do 50 kg teže                42
- za prašiče nad 50 kg teže               100
- za perutnino                      10
- za odstreljeno in prodano parkljasto divjad      152
- za pse iz krajevnih skupnosti Lipoglav,
Besnica in Klopce                    350
- za pse iz krajevnih skupnosti Dolsko,
Zadvor, Bizovik, Šmartno in Hrušica-Fužine      1.000
- za pse iz zgoraj nenaštetih krajevnih
skupnosti te občine                  1.500
Za pse vodnike slepih se pristojbine ne plačajo.
2. člen
Zavezanci poravnajo svoje obveznosti iz 1. člena te odredbe:
– pri izdaji zdravstvenega spričevala za živali,
– pri registraciji psa in prvem vsakoletnem cepljenju psov proti steklini,
– lovske družine pri prodaji divjadi.
3. člen
Tarife iz 1. člena te odredbe obračunava in pobira:
1. občinski ali od njega pooblaščeni organ za izdajo zdravstvenih spričeval za živali: za govedo, konje, žrebeta, teleta, prašiče in perutnino,
2. Veterinarski zavod ljubljanske regije za pse in
3. lovske družine na območju občine za uplenjeno in prodano divjad.
Sredstva se obračunajo in mesečno odvedejo na žiro račun Mesta Ljubljane, izvrševanje proračuna Mesta Ljubljane, za zdravstveno varstvo živali, št. 50100-630-6010035, razen razlike med 350 SIT in dejansko plačano višino pristojbin za pse, ki se mesečno odvede na posebni račun občine Ljubljana Moste-Polje, za zdravstveno varstvo živali, št. 50103-630-6010500.
Nadzor nad uporabo sredstev opravlja pristojna veterinarska inšpekcija.
4. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odredba, preneha veljati Odredba o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Moste-Polje (Uradni list RS. št. 6/92. 32/92 in 45/92).
5. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Moste-Polje
Brane Matjašec, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost