Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

607. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem, stran 599.

Na podlagi 4. in 111. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91) in 184. člena Statuta občine Brežice (Uradni list SRS, št. 14/78, 1/80, 16/82, 31/83, 6/86, 4/90) je Izvršni svet Skupščine občine Brežice na 45. seji dne 1. 3. 1993 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj v najem
1. člen
Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v najem, objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/92, se spremeni in dopolni.
2. člen
V 4. členu se doda 3. točka, ki se glasi:
3. Delovna doba
- do 2 let           3
- od 2 do 5 let         5
- od 5 do 8 let         8
- od 8 do 12 let        10
- nad 12            12
V primeru enakega števila točk ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja upravičenec, ki pridobi večje število točk po 1. kriteriju tega člena.
3. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
Višino najemnine določi izvršni svet.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 361-36/92-7
Brežice, dne 1. marca 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Brežice
Ciril Kolešnik l. r.