Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

604. Sklep o spremembi tarife o odvetniških storitvah, stran 597.

Na podlagi drugega odstavka 15. člena zakona o pravni pomoči (Uradni list SRS, št. 23/79) in 15. člena družbenega dogovora o merilih za vrednotenje storitev pravne pomoči (Uradi list SRS, št. 37/81) sprejemajo po 11. alinei 43. člena statuta Odvetniške zbornice Slovenije območni zbori odvetnikov Odvetniške zbornice Slovenije Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto
SKLEP
o spremembi tarife o odvetniških storitvah
1. člen
V tarifi o odvetniških storitvah (Uradni list RS, št. 10/91-I, št. 22/91, št. 14/92) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»Vrednost točke po tarifi je 60 SIT.
Vrednost točke se spreminja glede na rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ki jo ugotavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
Vrednost točke po prejšnjem odstavku se določi tako, da se:
– ob rasti cen življenjskih potrebščin glede na pretekli mesec do vključno 3% vrednost točke ne poveča,
– ob rasti Cen življenjskih potrebščin nad 3% do vključno 5% vrednost točke poveča za 70% rasti cen življenjskih potrebščin,
– ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 5% do vključno 8% vrednost točke poveča za 80% rasti cen življenjskih potrebščin,
– ob rasti cen življenjskih potrebščin nad 8% do vključno 10% vrednost točke poveča za 90% rasti cen življenjskih potrebščin.
Če se v dveh zaporednih mesecih mesečna rast življenjskih potrebščin ne poveča za več kakor 3%, se vrednost točke za zadnji mesec določi ob upoštevanju kumulativne rasti cen življenjskih potrebščin za ta dva meseca in eskalacijske lestvice iz prejšnjega odstavka.
Predsedstvo Odvetniške zbornice Slovenije določi spremembo vrednosti točke v skladu s prejšnjima odstavkoma. K sklepu predsedstva Odvetniške zbornice Slovenije daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Nova vrednost točke velja naslednji dan po objavi sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 17. februarja 1993.
Po pooblastilu
predsednik
predsedstva zbornice
Mitja Stupan l. r.
Vlada Republike Slovenije je dala na seji 1. marca 1993, št. 040-03/93-1/1-8, soglasje na valorizacijo vrednosti točke v tarifi o odvetniških storitvah.