Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

600. Odredba o načinu spreminjanja nominacije in o izplačevanju zakladnih menic, stran 593.

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena odloka o izdajanju zakladnih menic (Uradni list Republike Slovenije, št. 60/92) izdaja minister za finance
ODREDBO
o načinu spreminjanja nominacije in o izplačevanju zakladnih menic
1. člen
Imetnik zakladne menice lahko v skladu z 8. členom odloka o izdajanju zakladnih menic (Uradni list RS, št. 60/92), na dan 15. 3. 1993 zahteva spremembo diskontirane vrednosti zakladne menice, izražene v ECU, v tolarje oziroma spremembo revalorizirane vrednosti zakladne menice izražene v tolarjih in s pripadajočimi obrestmi, v ECU, pri enoti Službe družbenega knjigovodstva.
Imetnik zakladne menice uveljavlja pravico iz prejšnjega odstavka s pismenim zahtevkom Službi družbenega knjigovodstva, v katerem navede serijske številke zakladnih menic. Ta zahtevek mora imetnik predložiti Službi družbenega knjigovodstva najpozneje do 15. 3. 1993, zakladne menice pa najpozneje do 31. 3. 1993.
Na podlagi zahtevka za spremembo nominacije zakladne menice Služba družbenega knjigovodstva označi spremembo nominacije tako, da na hrbtno stran vpiše besedilo »SPREMENJENA NOMINACIJA«, datum spremembe ter žig in podpis odgovorne osebe.
2. člen
Imetniki zakladne menice – pravne osebe, razen civilno-pravnih oseb, vnovčujejo dospele zakladne menice pri enoti Službe družbenega knjigovodstva, pri kateri imajo odprt žiro račun.
Imetniki iz prejšnjega odstavka predložijo Službi družbenega knjigovodstva nalog za vnovčenje (obrazec SDK, št. 43) in specifikacijo po serijskih številkah in posameznih nominalnih vrednostih zakladnih menic, ki jih vnovčujejo.
Služba družbenega knjigovodstva izplača revalorizirano vrednost prejetih zakladnih menic s pripadajočimi obrestmi oziroma vrednost prejetih zakladnih menic, preračunano po veljavnem srednjem deviznem tečaju za ECU, ki ga objavi Banka Slovenije na dan dospetja zakladne menice, po opravljeni kontroli prejetih zakladnih menic in dokumentacije iz prejšnjega odstavka.
Služba družbenega knjigovodstva pošilja Banki Slovenije desetdnevno vnovčene zakladne menice, ločeno po posameznih imetnikih, specifikacijo serijskih številk vnovčenih zakladnih menic in kopije nalogov za vnovčenje.
Banka Slovenije vzpostavi na podlagi prejete dokumentacije evidenco vnovčenih zakladnih menic po imetnikih, serijskih številkah in datumih vnovčitev.
Banka Slovenije hrani prevzete zakladne menice do dneva zastaranja zakladnih menic.
3. člen
Imetniki zakladnih menic – fizične osebe in civilnopravne osebe vnovčujejo dospele zakladne menice pri katerikoli enoti Službe družbenega knjigovodstva.
Služba družbenega knjigovodstva izplača zakladno menico iz prejšnjega odstavka v gotovini ali z nakazilom na tekoči oziroma žiro račun imetnika.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 438-7/93.
Ljubljana, dne 3. marca 1993.
Mitja Gaspari l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost