Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

595. Uredba o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane prispevke in davke, stran 584.

Na podlagi prvega odstavka 26. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane prispevke in davke
1. člen
Zasebniki, ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti in so vpisani v register na območju Republike Slovenije in ki zaradi neugodnih gospodarskih razmer niso pravočasno poravnali davkov in prispevkov do proračuna Republike Slovenije, plačajo zamudne obresti, ki so bile obračunane v obdobju od 7. decembra 1991 do 31. oktobra 1992, na način, določen s to uredbo.
Ta uredba se nanaša na zamudne obresti pri naslednjih nepravočasno plačanih davkih in prispevkih:
– davek od dejavnosti;
– davek od osebnih prejemkov za zaposlene delavce;
– prispevek za zaposlovanje.
2. člen
Za neugodne gospodarske razmere se šteje, če ima zasebnik:
– neporavnane terjatve do pravnih oseb iz republik bivše SFRJ;
– neporavnane terjatve do pravnih oseb, ki so v stečaju;
– neporavnane terjatve do pravnih oseb s področja elektrogospodarstva, premogovništva, železniškega gospodarstva, PTT in cestnega gospodarstva;
– neporavnane terjatve do podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj.
3. člen
Zamudne obresti za obveznosti iz 1. člena te uredbe se ugotovijo na dan 3-1. oktobra 1992 in preračunajo v obračunsko enoto ECU po srednjem tečaju Banke Slovenije.
4. člen
Obveznosti se poravnajo v 24 mesečnih obrokih začenši s 15. februarjem 1993. Če ima zasebnik neporavnane terjatve do podjetij, ki so družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj, pa se obveznosti poravnajo v 24 mesečnih obrokih, začenši s 15. marcem 1993.
Obveznosti se poravnajo v tolarjih po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan zapadlosti.
5. člen
O poravnavanju zamudnih obresti po tej uredbi odloča izpostava Republiške uprave za javne prihodke na podlagi pismenega zahtevka zasebnika. Pismenemu zahtevku morajo biti priloženi dokazi o razmerjih iz 2. člena.
6. člen
Podrobnejša navodila o poravnavanju obveznosti izda Republiška uprava za javne prihodke.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati odlok o poravnavanju zamudnih obresti za nepravočasno plačane prispevke in davke (Uradni list RS, št. 62/92).
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-06/93-2/1-8
Ljubljana, 4. marca 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost