Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

586. Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992, stran 559.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992
Razglašam Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše v letu 1992, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 1993.
Št. 0100-33/93
Ljubljana, dne 6. marca 1993.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON
O UPORABI SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO POSLEDIC SUŠE V LETU 1992
1. člen
Sredstva zbrana na podlagi Zakona o oblikovanju sredstev solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč (Uradni list SRS, št. 3/75, 8/78, 33/80, 16/84 in RS, št. 8/90) v višini 400,000.000 tolarjev se uporabijo za odpravo posledic suše, ki je v letu 1992 prizadela Republiko Slovenijo.
2. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se uporabijo pod pogoji, ki jih določa 9. člen družbenega dogovora o načinu uporabe in upravljanja s sredstvi solidarnosti za odpravljanje posledic naravnih nesreč v Republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 29/89) (v nadaljnjem besedilu: dogovor).
Za ugotavljanje škode in za dodelitev teh sredstev se uporabljajo določbe 11. do 17. in 21. člena dogovora.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-07/92-10/1
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Lev Kreft l. r.

AAA Zlata odličnost