Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/1993 z dne 12. 3. 1993

Kazalo

583. Zakon o računanju časa, stran 557.

Na podlagi prvega odstavka 107. in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi Zakona o računanju časa
Razglašam Zakon o računanju časa, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 1993.
Št. 0100-30/93
Ljubljana, dne 6. marca 1993
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
ZAKON O RAČUNANJU ČASA
1. člen
V Republiki Sloveniji velja čas, ki ustreza univerzalnemu koordiniranemu času, povečanemu za eno uro (srednjeevropski pasovni čas).
2. člen
Glede na čas iz prejšnjega člena se uvede poletno računanje časa tako, da se ura pomakne za šestdeset minut naprej.
Poletno računanje časa se uvede v zadnjem tednu marca oziroma v prvem tednu aprila, konča pa se v zadnjem tednu septembra oziroma v prvem tednu oktobra.
Vlada Republike Slovenije najpozneje tri mesece pred začetkom poletnega računanja časa določi točen datum in uro prehoda na poletno računanje časa ter datum in uro pomaknitve na čas iz prejšnjega člena.
3. člen
Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena se v letu 1993 prehod na poletni čas izvede 28. marca ob 2. uri 00 minut 00 sekund tako, da se ura premakne za eno uro naprej in se čas ob 2. uri 00 minut 00 sekund računa kot 3. ura 00 minut 00 sekund.
Prehod s poletnega časa nazaj na srednjeevropski pasovni čas pa se izvede 26. septembra ob 3. uri 00 minut 00 sekund tako, da se ura pomakne za eno uro nazaj in se čas ob 3. uri 00 minut 00 sekund računa kot 2. ura 00 minut 00 sekund.
Ura, ki se 26. septembra med 2. uro 00 minut 00 sekund in 3. uro 00 minut 00 sekund zaradi pomaknitve za eno uro nazaj pojavi dvakrat, se označi: prva kot ura 2 A, druga pa kot ura 2 B.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati Zakon o računanju časa (Uradni list SFRJ, št. 69/82).
5. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-01/93-1/1-1
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
dr. Lev Kreft l. r.