Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

580. Uredba o uporabi potrdil o stanju devizne vloge, stran 554.

Na podlagi 17. člena Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o uporabi potrdil o stanju devizne vloge
1. člen
S to uredbo se določajo pogoji in način uporabe potrdil ter oblika potrdil o stanju devizne vloge (v nadaljnjem besedilu: potrdila), ki jih banke po prvem odstavku 16. člena Zakona o poravnavanju obveznosti iz neizplačanih deviznih vlog (Uradni list RS, št. 7/93) izdajo lastniku devizne vloge na njegovo zahtevo do izdaje obveznic Republike Slovenije.
2. člen
Banka izda lastniku devizne vloge potrdilo na podlagi zahtevka za izročitev obveznic Republike Slovenije. Z izročitvijo zahtevka banki se je lastnik devizne vloge odločil za obveznice Republike Slovenije kot možnost za poplačilo celotne devizne vloge.
3. člen
Banka lahko izda lastniku devizne vloge potrdilo le, če je lastnik predložil banki zahtevek za izročitev obveznic Republike Slovenije do 30. aprila 1993.
4. člen
Potrdilo se lahko izda za celotno višino devizne vloge ali samo za del.
5. člen
Banka izda potrdilo v vrednosti 100 DEM oziroma kot mnogokratnik te vsote. Potrdilo se lahko uporabi tudi v tolarski protivrednosti, izračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM na dan izdaje potrdila.
6. člen
Devizne vloge, za katere zahteva lastnik potrdilo in niso nominirane v DEM, se preračunajo v DEM po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izdaje potrdila.
7. člen
Lastnik devizne vloge lahko uporabi potrdilo do 30. junija 1993, po tem datumu pa ga pri banki, ki je izdala potrdilo, zamenja po nominalni vrednosti v DEM za obveznice Republike Slovenije in sicer v 30 dneh po izdaji obveznic Republike Slovenije.
8. člen
Prejemnik potrdila zamenja prejeto potrdilo v nominalni vrednosti v DEM za obveznice Republike Slovenije pri banki, ki je izdala potrdilo, in sicer v 30 dneh po izdaji obveznic Republike Slovenije.
9. člen
Banke uporabljajo za izdajanje potrdil obrazec, ki je sestavni del te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-07/93-1/1-8
Ljubljana, dne 4. marca 1993.
Vlada Republike Slovenije
Predsednik
dr. Janez Drnovšek l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina