Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

575. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Ribnica za leto 1993 kot osnovo oziroma strokovni pripomoček za izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in za izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja po navodilu za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/30 in 24/90), stran 551.

Na podlagi določil 63. člena Statuta občine Ribnica (Uradni list RS, št. 5/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ribnica na seji dne 10. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč na območju občine Ribnica za leto 1993 kot osnovo oziroma strokovni pripomoček za izračun vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) in za izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja po navodilu za podrobnejši izračun sorazmernega dela stroškov priprave in opremljanja stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami sekundarnega omrežja (Uradni list RS, št. 22/90 in 24/90).
1
Povprečna gradbena cena m2 stanovanjske površine III. stopnje opremljenosti, zmanjšana za povprečne stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišč za območje Ribnica na dan 31. 12. 1992 znaša 60.700 SIT/m2.
2
Korist za razlaščena stavbna zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene, določene na dan 31. 12. 1992 in znaša za:
I. cono    1.20%
II. cono    0,90%
III. cono   0,60%
V I. cono spadajo:
– mestno naselje Ribnica, mestno naselje Sodražica in naselja, ki se urejajo z zazidalnimi načrti.
II. cona:
– Breg, Dolenja vas, Hrib.
III. cona:
– vsa naselja, ki se urejajo s prostorsko ureditvenimi pogoji.
Povprečna gradbena cena na m2 stanovanjske površine in odstotek od povprečne gradbene cene sta osnovna elementa za izračun odškodnine za razlaščeno stavbno zemljišče na območju občine Ribnica.
Izračunana cena m2 zemljišča se med letom valorizira skladno z indeksom cen na drobno v Republiki Sloveniji, ki ga na koncu vsakega meseca objavlja Zavod Republike Slovenije za statistiko.
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja gradbenih zemljišč na območju občine Ribnica za III. stopnjo opremljenosti in gostoto naseljenosti za 100 prebivalcev na ha znašajo na dan 31. 12. 1992
   – stroški individualne komunalne naprave za m2 koristne
Stanovanjske površine                      3.640 SIT/m2
  – stroški za kolektivne komunalne naprave za m2 koristne
Stanovanjske površine                      4.140 SIT/m2
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01-JH-385-2-91
Ribnica, dne 10. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ribnica
Janez Henigman, dipl. org. dela l. r.