Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

574. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ribnica, stran 550.

Na podlagi 2. člena Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/93) ter 63. člena Statuta občine Ribnica (Uradni list RS, št. 5/92-I) je Izvršni svet Skupščine občine Ribnica sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ribnica
1. člen
Da se preprečijo in ugotovijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni mora Veterinarska postaja Ribnica opraviti v letu 1993 ukrepe zaradi ugotavljanja, preprečevanja, zatiranja in izkoreninjenja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Preventivne ukrepe iz te odredbe izvaja Veterinarski zavod ljubljanske regije p.o. Grosuplje d.e. Ribnica.
3. člen
Veterinarska postaja Ribnica je dolžna pred vsakim začetkom izvajanja ukrepov in te odredbe o tem obvestiti medobčinski upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo. O opravljenem delu mora poročati na predpisanih obrazcih.
4. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikokrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
Kontrolo imunosti opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani po programu, ki ga določi Republiška veterinarska uprava.
5. člen
Veterinarska postaja Ribnica mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatu cepljenja in preiskave.
Veterinarska postaja Ribnica mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in obveščati občinski upravni organ pristojen za veterinarsko inšpekcijo, o vseh nezaželenih stranskih pojavih in o pojavih, ki kažejo na morebitno nezanesljivo imunost.
6. člen
Splošna vakcinacija psov proti steklini mora biti opravljena od 1. 2. do 15. 4. 1993.
Mladi psi morajo biti vakcinirani proti steklini takoj, ko dopolnijo 4 mesece starosti.
Peroralno vakcinacijo lisičje treba opraviti po programu, ki ga odredi RVU.
Vakcinacijo iz prvega do tretjega odstavka tega člena opravi Veterinarska postaja Ribnica z inaktivirano (mrtvo) vakcino.
Vakcinacijo lisic iz tretjega odstavka tega člena opravi Veterinarska postaja Ribnica in člani lovskih družin v roku, ki ga določi RVU, z vakcino, ki jo odobri minister za kmetijstvo in gozdarstvo.
7. člen
Proti prašičji kugi je treba preventivno vakcinirati prašiče v gospodarstvih, ki imajo 10 ali več plemenskih svinj oziroma najmanj 50 pitancev.
Vakcinacijo iz prejšnjega odstavka se opravi s sevom K-lapiniziranega virusa.
Vakcinacijo opravi Veterinarska postaja Ribnica.
8. člen
Tuberkulinizirati je treba 50% vseh krav in brejih telic v občini Ribnica (IX. tuberkulinizacija).
9. člen
Na brucelozo je treba preiskati enkrat letno:
– krave v hlevih individualnih proizvajalcev z mlečno prstanastim preizkusom, ob sumljivi ali pozitivni reakciji je treba vzeti živalim kri za pregled
– dvakrat letno je treba klinično in serološko pregledati vse ovne na infekcijo z Brucella ovis.
Vzorce mleka in krvi vzame Veterinarska postaja Ribnica.
Mlečno prstanasto preiskavo opravi Veterinarska organizacija, pooblaščena za diagnostične preiskave.
Laboratorijske preiskave krvi opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
10. člen
Na mehurčasti izpuščaj pri govedu (IBR-IPV) je treba enkrat letno preiskati vse reje bikovskih mater sivorjave pasme.
Vzorce odvzame Veterinarska postaja Ribnica.
Preiskavo opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
11. člen
Na kužno malokrvnost kopitarjev je treba preiskati vse žrebce plemenjake v občini Ribnica.
Vzorce krvi žrebcev plemenjakov odvzame Veterinarska fakulteta iz Ljubljane ob rednih pregledih.
Serološki pregled vzorcev krvi z gelprecipitinskim testom opravi Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
Na kužno malokrvnost je treba preiskati vse kopitarje v okuženih hlevih.
12. člen
Na stroške imetnika živali je treba opraviti:
– vakcinacijo proti steklini živali, ki se gonijo na pašo,
– vakcinacijo plemenskih kuncev proti hemoragični bolezni.
13. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Ribnica
Janez Henigman, dipl. org. dela l. r.