Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

573. Sklep o ukinitvi javnega odbora, stran 550.

Na podlagi 12. člena Zakona o cestah (Uradni list SRS, št. 2/82) in 32. člena Statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86 in Uradni list RS, št. 28/91) je Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 17. 2. 1993 sprejela
SKLEP
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukinja naslednje javno dobro parc. št. 2292/2, pot v izmeri 130 m2, vpisano v seznam I, k.o. Rudnik.
2. člen
Zemljišče iz prejšnjega člena preneha imeti značaj dobrine v splošni rabi in postane družbena lastnina v uporabi občine Ljubljana Vič-Rudnik.
3. člen
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 012-1/93
Ljubljana, dne 17. februarja 1993.
Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Vič-Rudnik
Bogdan Bradač l. r.