Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

570. Odredba o spremembah Odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center, stran 548.

Na podlagi 28. člena in drugega odstavka 29. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 37/85), VII. točke Odloka o pristojbinah za zdravstvena spričevala in potrdila ter o kriterijih in merilih za določanje pristojbin za veterinarsko-sanitarne preglede in dovoljenja (Uradni list SRS, št. 43/85) in 54. člena Statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center na 136. seji dne 16. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o spremembah Odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center
1. člen
V 1. členu Odredbe o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center (Uradni list SRS, št. 1/87 in Uradni list RS, št. 32/91-I) se spremenijo pristojbine tako, da se določijo naslednje pristojbine:
                                  SIT
– za govedo in konje                        133
– za žrebeta, teleta in drobnico                  100
– za prašiče do 50 kg teže                     28
– za prašiče nad 50 kg teže                     66
– za perutnino                            7
– za odstreljeno in prodano parkljasto divjad           100
– za pse                              175
razen za pse vodnike slepih, za katere se pristojbina ne plačuje.
2. člen
Obračunana sredstva za pristojbine po tej odredbi se nakazujejo na račun Mesto Ljubljana Izvrševanje proračuna za zdravstveno varstvo živali št. 50100-630-6010035.
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Sklep o povečanju pristojbin po Odredbi o plačevanju dela stroškov veterinarsko-higienske službe v občini Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 36/92).
4. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-4/89
Ljubljana, dne 16. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Center
Branko Cvelbar l. r.