Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

568. Odredba o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ljubljana Center, stran 546.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena Zakona o zdravstvenem varstvu živali (Uradni list SRS, št. 35/85), drugega odstavka 2. člena Odredbe o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 (Uradni list RS, št. 63/92) in 54. člena Statuta občine Ljubljana Center (Uradni list RS, št. 35/92) je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Center na 136. seji dne 16. 2. 1993 sprejel
ODREDBO
o izvajanju preventivnih ukrepov zaradi odkrivanja in preprečevanja živalskih kužnih bolezni v letu 1993 v občini Ljubljana Center
1. člen
Da se ugotovijo in preprečijo v tej odredbi navedene živalske kužne bolezni, mora Veterinarski zavod ljubljanske regije p. o. Grosuplje, DE Osnovno zdravstveno varstvo živali Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: veterinarski zavod) opraviti v letu 1993 v tej odredbi določene ukrepe zaradi odkrivanja, preprečevanja in zatiranja kužnih bolezni.
Imetniki živali so dolžni izvajati ukrepe iz te odredbe.
2. člen
Veterinarski zavod mora pred vsakim pričetkom izvajanja ukrepov iz te odredbe o tem obvestiti Inšpektorat za veterinarsko inšpekcijo Mestne uprave za inšpekcijske službe mesta Ljubljane (v nadaljnjem besedilu: veterinarska inšpekcija) in o opravljenem delu poročati na predpisanih obrazcih.
3. člen
Preventivna cepljenja se morajo opraviti tolikokrat, kolikorkrat je potrebno, da so živali stalno zaščitene.
4. člen
Veterinarski zavod, ki opravlja preventivna cepljenja ali diagnostične preiskave, mora voditi evidenco o datumu cepljenja oziroma preiskave, o imenu in bivališču imetnika živali, o opisu živali, o proizvajalcu, o serijski in kontrolni številki cepiva ter o rezultatih cepljenja in preiskave.
5. člen
Veterinarski zavod mora spremljati zdravstveno stanje živali po uporabi biološkega preparata in o tem obveščati veterinarsko inšpekcijo.
6. člen
Splošno preventivno cepljenje psov proti steklini in dehelmintizacijo psov se mora opraviti do 15. aprila 1993.
Zaščitno cepljenje mladih psov proti steklini se mora opraviti takoj, ko dopolnijo štiri mesece starosti.
Cepljenje, določeno s tem členom, opravi veterinarski zavod. Stroške dehelmintizacije psov plačajo imetniki živali.
7. člen
Veterinarski zavod mora tuberkulinizirati 50% vseh krav in brejih telic v občini po programu IX. splošne tuberkulinizacije.
8. člen
Na brucelozo se mora preiskati enkrat letno krave v hlevih individualnega rejca z mlečno prstanastim preizkusom; v primerih sumljive ali pozitivne reakcije se mora odvzeti živalim kri za pregled.
9. člen
Vzorce mleka in krvi odvzame veterinarski zavod, ki opravi tudi mlečno prstanasto preiskavo. Laboratorijske preiskave krvi (SA test) krav opravi veterinarska fakulteta v Ljubljani.
10. člen
Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-1/91
Ljubljana, dne 16. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine
Ljubljana Center
Branko Cvelbar l. r.