Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

560. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote PUP - 4 (Cerkljansko - del), stran 537.

Izvršni svet Skupščine občine Idrija je na podlagi 37. in 38. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor na svoji seji dne 17. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote PUP – 4 (Cerkljansko – del)
I
Izvršni svet Skupščine občine Idrija odreja javno razgrnitev osnutka Prostorsko ureditvenih pogojev za območje planske celote PUP – 4 (Cerkljansko – del).
II
Osnutek prostorsko ureditvenih pogojev obravnava odprti prostor z naselji v krajevnih skupnostih Gorje -Poče – Trebenče, Cerkno brez naselja Cerkno, Ravne, Novaki, Podlanišče, Bukovo, Reka – desni breg Idrijce in Otalež.
III
Javna razgrnitev traja 30 dni od začetka veljavnosti tega sklepa.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu KS Cerkno in v prostorih Oddelka za gospodarjenje – Službe za urejanje prostora in varstvo okolja občine Idrija v uradnih dneh (ponedeljek od 8. do 14. ure, sreda od 8. do 16. ure in petek od 8. do 12. ure).
Pripombe na osnutek dajo lahko v času javne razgrnitve vsi zainteresirani.
Krajevne skupnosti iz obravnavanega območja morajo organizirati javno obravnavo ter o času in kraju obvestiti občane na krajevno običajen način.
IV
Po zaključku javne razgrnitve in obravnave naj krajevne skupnosti oblikujejo stališča glede prejetih pripomb, ki jih naj nemudoma sporočijo pisno izvršnemu svetu.
V
Ta sklep začne veljati, peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-4/92
Idrija, dne 17. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. arh. l. r.