Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

559. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za ureditveni načrt Center-Godovič, stran 537.

Na podlagi 36. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Idrija na svoji seji dne 17. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi programskih zasnov za ureditveni načrt Center-Godovič
I
Za dobo 14 dni se javno razgrne osnutek programskih zasnov za ureditveni načrt Center – Godovič, ki ga je izdelal STUDIO A x A Nova Gorica, oktober 1992.
II
Osnutek programskih zasnov bo javno razgrnjen v prostorih KS Godovič in Oddelku za gospodarjenje -Službi za UP in VO občine Idrija v času uradnih ur.
III
V času javne razgrnitve bo Krajevna skupnost Godovič organizirala javno obravnavo o osnutku programskih zasnov, ki bo javnost obvestila na krajevno običajen način.
IV
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje pripombe in predloge v knjigo pripomb, ki bo na obeh mestih javne razgrnitve, ustno dajo na javni obravnavi ali pisno posredujejo na oddelek za gospodarjenje -Službi za UP in VO občine Idrija.
Rok za pripombe poteče štirinajsti dan javne razgrnitve.
V
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati peti dan po objavi. Rok javne razgrnitve prične teči tretji dan po objavi.
Št. 362-1/91
Idrija, dne 17. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. arh. l. r.