Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

558. Sklep o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveni območji mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija, stran 536.

Izvršni svet Skupščine občine Idrija je na podlagi 37. in 38. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor na seji dne 17. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi prostorsko ureditvenih pogojev za ureditveni območji mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija
I
Izvršni svet Skupščine občine Idrija odreja javno razgrnitev osnutkov PUP za:
1. Prostorsko ureditvene pogoje za območje mesta Idrija, ki jih je izdelala firma "KAMŠT", d.o.o. Idrija pod št. proj. 307/92, februar 1993 in
2. Prostorsko ureditvene pogoje za območje naselja Sp. Idrija, ki jih je izdelala firma U.N.I.A., d.o.o. Idrija št. proj. 257/92, februar 1993.
II
Osnutka prostorsko ureditvenih pogojev se nanašata na urejanje v območju mesta Idrija in naselja Spodnja Idrija.
III
Javna razgrnitev osnutkov traja 30 dni od veljavnosti tega sklepa.
Javna razgrnitev se izvede na sedežih krajevnih skupnosti Idrija in Spodnja Idrija ter v prostorih Oddelka za gospodarjenje – Službe za urejanje prostora in varstvo okolja občine Idrija ob ponedeljkih od 8. do 14. ure, v sredah od 8. do 16. ure in petkih od 8. do 12. ure.
Pripombe na osnutek dajo lahko v času javne razgrnitve vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve morata krajevni skupnosti organizirati javno obravnavo.
IV
Takoj po zaključku javne obravnave morata sveta KS Idrija in Sp. Idrija oblikovati stališče do osnutka in prejetih pripomb in to sporočiti izvršnemu svetu.
V
Ta sklep začne veljati peti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-12/89
Idrija, dne 17. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Idrija
Milan Božič, dipl. inž. arh. l. r.