Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

554. Sklep o višini RTV naročnine, stran 532.

Na podlagi 11. člena Zakona o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 14/90, 24/90 in 43/90) je Svet RTV Slovenija sprejel na 24. redni seji dne 1. 3. 1993
SKLEP
o višini RTV naročnine
1. člen
Mesečna naročnina za radijske in televizijske sprejemnike znaša:
   1. Za občane                              SIT
  1.1 za prvi televizijski sprejemnik                 1.000
  1.2 za vse sobne in prenosne radijske sprejemnike, če občan hkrati
Nima televizijskega sprejemnika                      275
  1.3 za vsak radijski sprejemnik, ki je stalno ali občasno vgrajen v
vozilu                                   227
  Občanom, ki plačujejo televizijsko naročnino iz te točke pod 1.1,
hkrati ni treba plačevati naročnine za sobne in prenosne radijske
sprejemnike iz točke 1.2.
  2. Za pravne osebe s področja dejavnosti vzgoje, izobraževanja,
znanosti, kulture, zdravstva in socialnega varstva, za družbenopolitične
skupnosti, društva in druge civilnopravne osebe              SIT
  2.1 za vsak radijski sprejemnik                    220
  2.2 za vsak televizijski sprejemnik                  556
  Ne glede na prvi odstavek te točke, pravne osebe s področja vzgoje in
izobraževanja ne plačujejo naročnine za televizijske sprejemnike, če jih
uporabljajo izključno kot izobraževalno opremo
  3. Za podjetja in zasebnike s področja gospodarske in storitvene
dejavnosti, ki imajo RDF sprejemnike v poslovnih prostorih:        SIT
  3.1 za vsak radijski sprejemnik                    720
  3.2 za vsak televizijski sprejemnik                 2.076
  4. Na zahtevo naročnikov iz 2. in 3. točke tega sklepa le-te
plačujejo naročnino v pavšalu in sicer:
  a) Naročniki iz 2. točke
  4.1 če ima naročnik najmanj tri radijske sprejemnike
  – za vsakega                              192
  4.2 če ima naročnik več televizijskih sprejemnikov:
  – za prvega                              556
  – za vsakega nadaljnjega                        384
  b) za naročnike iz 3. točke
  4.3 če ima naročnik več radijskih sprejemnikov:
  – za prve tri sprejemnike po                      720
  – za vsakega nadaljnjega                        192
  4.4 če ima naročnik več televizijskih sprejemnikov:
  – za prve tri sprejemnike po                     2.076
  – za vsakega nadaljnjega                        556
2. člen
5% prometni davek po Zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 – tarifa št. 1 davek od storitev) ni vključen v naročnino, določeno s tem sklepom.
Ta sklep začne veljati 1. marca 1993.
Ljubljana, dne 1. marca 1993.
Predsednik
Sveta RTV Slovenija
Rudi Šeligo l. r.