Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

546. Sklep o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov "Partizanske spomenice 1941", borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za prvo trimesečje 1993, stran 525.

Na podlagi petega odstavka 24. člena Zakona o temeljnih pravicah imetnikov »Partizanske spomenice 1941« (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90), petega odstavka 25. člena Zakona o temeljnih pravicah borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) ter 11.b člena Zakona o temeljnih pravicah odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema, redom belega orla z mečema in zlato Obiličevo medaljo (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 22/73, 33/76, 68/81, 75/85, 44/89 in 87/89) v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
SKLEP
o določitvi višine pogrebnine za pogreb imetnikov »Partizanske spomenice 1941«, borcev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema za prvo trimesečje 1993
I
Pogrebnina za pogreb imetnikov »Partizanske spomenice 1941« borcev španske in revolucionarne vojne 1936-1939 in odlikovancev z redom Karadjordjeve zvezde z mečema znaša za prvo trimesečje 1993 118.290 SIT.
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan o objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 592-01/3-93
Ljubljana, dne 22. februarja 1993.
Jožica Puhar l. r.
Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve