Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

541. Sklep o mesečnih denarnih zneskih osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. januarja 1993, stran 524.

Na podlagi četrtega odstavka 49. člena Zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) v zvezi s 4. členom Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, izdaja ministrica za delo, družino in socialne zadeve
SKLEP
o mesečnih denarnih zneskih osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega dodatka od 1. januarja 1993
I
Mesečni denarni zneski osebne invalidnine, družinske invalidnine in povečane družinske invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč ter ortopedskega, dodatka, znašajo od 1. 1. 1993:
1. Osebna invalidnina:
Skupina                                  SIT
I.                                  55.463,40
II.                                 40.194,32
III.                                 30.410,58
IV.                                 22.457,13
V.                                  15.990,09
VI.                                  9.911,30
VII.                                 6.705,52
VIII.                                 3.233,51
IX.                                  2.412,65
X.                                  1.630,62
2. Družinska invalidnina in povečana družinska invalidnina:
                                      SIT
  - za enega uživalca družinske invalidnine (drugi odstavek 36.
člena Zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev)                            3.610,66
  - za enega uživalca družinske invalidnine, ki to pravico
uveljavlja kot družinski član padlega borca (3. odstavek 36.
člena Zakona o temeljnih pravicah vojaških invalidov in družin
padlih borcev                            16.639,02
  - povečana družinska invalidnina (39. člen Zakona o temeljnih
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev)         19.256,89
3. Dodatek za postrežbo in tujo pomoč:
– za prvo stopnjo 55.463,40
– za drugo stopnjo 36.578,11
– za tretjo stopnjo 25.607,45
4. Ortopedski dodatek:
   – za prvo stopnjo                        16.045,56
  – za drugo stopnjo                        12.246,31
  – za tretjo stopnjo                        7.886,89
  – za četrto stopnjo                        3.815,88
II
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 591-02/93
Ljubljana, dne 22. februarja 1993.
Jožica Puhar l. r.
Ministrica za delo,
družino in socialne zadeve