Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

540. Odredba o shemi bilance stanja in bilanc uspeha za letni obračun Banke Slovenije, stran 519.

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I), 63. in 64. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) ter 26. in 27. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 ter Uradni list RS, št. 42/90) izdaja Minister za finance
ODREDBO
o shemi bilance stanja in bilanc uspeha za letni obračun Banke Slovenije
1. člen
Banka Slovenije, ki opravlja po zakonu o Banki Slovenije posle centralne banke Republike Slovenije in vodi knjigovodstvo v skladu z odlokom o kontnem planu bank in drugih finančnih organizacij (Uradni list RS, št. 33/91 in 38/92), izkaže letni obračun na shemah:
Shema 1A: Bilanca stanja za letni obračun Banke Slovenije
Shema 1B: Bilanca uspeha Banke Slovenije
Shema 1C: Bilanca uspeha Banke Slovenije v primerjavi s planom.
Sheme iz prejšnjega odstavka so sestavni del te odredbe.
Metodologijo za podrobnejšo razčlenitev posameznih postavk v shemah bilanc določi Svet Banke Slovenije.
2. člen
Banka Slovenije izkaže Bilanco stanja (shema 1A) in Bilanco uspeha (shema 1B) v primerjavi s predhodnim letom, Bilanco uspeha Banke Slovenije v primerjavi s planom (shema 1C) pa v primerjavi s finančnim načrtom. Shema bilanc so sestavni del letnega poročila Banke Slovenije.
V shemah bilanc 1A in 1B za leto 1992 Banka Slovenije izjemoma ne izkaže podatkov za leto 1991.
3. člen
Zneski v shemah bilanc so izkazani v tisoč tolarjih.
4. člen
Banka Slovenije predloži letni obračun, dokler ni določen pooblaščeni revizor, Službi družbenega knjigovodstva do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto.
Banka Slovenije predloži letni obračun za leto 1992 izjemoma do 15. marca 1993.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-5/93
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.