Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

537. Sklep o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju, stran 517.

Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93) in prvega odstavka 41.a člena Zakona o usmerjenem izobraževanju (Uradni list SRS, št. 11/80, 6/83, 25/89 in 35/89) je Vlada Republike Slovenije na 6. seji 25. februarja 1993 sprejela
SKLEP
o spremembah in dopolnitvah programskih zasnov v visokem izobraževanju
1. 1. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v elektrotehniški usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I in Uradni list RS, št. 23/91) se pri
– visokošolskem programu ELEKTROTEHNIKA in
– visokošolskem programu RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA
spremeni trajanje izobraževanja, tako da traja devet semestrov in diplomski semester.
2. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v farmacevtski usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I) se pri
– visokošolskem programu FARMACEVTSKA DEJAVNOST
spremeni trajanje izobraževanja, tako da traja devet semestrov in diplomski semester.
3. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v zdravstveni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II in Uradni list RS, št. 8/92) se visokošolski program zdravstvena nega preimenuje v
– visokošolski program ZDRAVSTVENA VZGOJA.
Izobraževanje traja štiri semestre za diplomante, ki so končali dveletni program zdravstvene nege. Trajanje izobraževanja za kandidate, ki se izobražujejo po prenovljenem programu zdravstvene nege (pet semestrov in diplomski semester), bo določeno naknadno.
4. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v družboslovni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II in Uradni list RS, št. 8/92) se poleg visokošolskega dvopredmetnega programa doda še:
– enopredmetni visokošolski program ETNOLOGIJA IN KULTURNA ANTROPOLOGIJA.
5. V programskih zasnovah za oblikovanje programov v družboslovni, pedagoški in kulturni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II in Uradni list RS, št. 12/91, 8/92 in 11/92) se doda nov
– visokošolski dvopredmetni B program TEOLOGIJA s smerema
– splošno teološka smer,
– teološko pedagoška smer.
Izobraževanje traja osem semestrov.
Diplomanti dobijo strokovna naslova: diplomirani... in teolog ali profesor... in teologije.
6. V programski zasnovi za oblikovanje programov v naravoslovno – matematični usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II) se doda nov
– visokošolski program MIKROBIOLOGIJA.
Izobraževanje traja osem semestrov in diplomski semester. Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani mikrobiolog.
7. V programski zasnovi za oblikovanje programov v agroživilski usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I in Uradni list RS, št. 23/91) se pri višješolskem in visokošolskem programu KMETIJSTVO smeri A rastlinska proizvodnja, B živinorejska proizvodnja preimenujeta in se glasita
– A agronomija,
– B zootehnika.
Preimenovanje se uveljavi tudi pri magistrskem in specialističnih programih.
8. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v prometni usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-II) se doda nov
– visokošolski program PROMET s smerema
– cestni promet,
– železniški promet.
Izobraževanje traja osem semestrov in diplomski semester. Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani inženir prometa.
9. V programski zasnovi za oblikovanje izobraževalnih programov v ekonomski usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I in Uradni list RS, št. 12/91) se pri
– visokošolskem programu EKONOMIJA doda nova smer
j) management malih in srednje velikih podjetij.
10. V programskih zasnovah za oblikovanje izobraževalnih programov v strojni, elektrotehniški, gradbeni in ekonomski usmeritvi (Poročevalec ISS, št. 3/89-I in Uradni list RS, št. 12/91 in 23/91) se doda nov
– interdisciplinarni visokošolski program GOSPODARSKO INŽENIRSTVO s smermi:
– strojništvo,
– elektrotehnika,
– gradbeništvo.
Izobraževanje traja osem semestrov in diplomski semester. Diplomanti dobijo strokovni naslov diplomirani gospodarski inženir z navedbo smeri.
II. O uvedbi izobraževalnih programov, oblikovanih na podlagi v tem sklepu navedenih sprememb in dopolnitev programskih zasnov bo Vlada Republike Slovenije odločala v skladu s finančnimi možnostmi.
III. Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-01/93-1/1-8
Ljubljana, dne 25. februarja 1993.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik