Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

518. Odlok o načinu uporabe posameznih določb zakona o delavcih v državnih organih za delavce v službah Državnega zbora Republike Slovenije, stran 514.

Na podlagi 74. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I in 4/93) in 319. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije dne 26. februarja 1993 sprejel
ODLOK
o načinu uporabe posameznih določb zakona o delavcih v državnih organih za delavce v službah Državnega zbora. Republike Slovenije
1. člen
Delovna razmerja in osebni dohodki delavcev v strokovnih službah Državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: službe) se urejajo z zakonom o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja, z zakonom o delovnih razmerjih, zakonom o delavcih v državnih organih in tem odlokom.
2. člen
Pravice, ki jih ima po zakonu glede delovnih razmerij predstojnik, opravlja generalni sekretar Državnega zbora Republike Slovenije, pristojnosti, ki jih ima Vlada Republike Slovenije, pa Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
3. člen
Za pomoč pri vodenju dela Državnega zbora in za opravljanje najzahtevnejših del se imenujejo višji upravni delavci.
Za opravljanje manj zahtevnih strokovnih del se imenujejo upravni delavci.
Dela, s katerimi se zagotavljajo splošni, tehnični in drugi pogoji za delo Državnega zbora, opravljajo strokovno-tehnični delavci.
4. člen
Višji upravni delavci v Državnem zboru so: svetovalec Državnega zbora, pomočnik predstojnika, vodja službe, svetovalec predstojnika in višji svetovalec.
5. člen
Višji upravni delavci opravljajo naslednje naloge:
– svetovalec Državnega zbora opravlja najzahtevnejše naloge, ki zahtevajo visoko strokovnost in samostojnost pri delu in se določijo z aktom o imenovanju;
– pomočnik predstojnika vodi posamezno področje dela v Državnem zboru, neposredno opravlja določene naloge na tem področju in opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predstojnik;
– vodja službe vodi in organizira delo posamezne službe in opravlja druge naloge po navodilih generalnega sekretarja oziroma sekretarja zbora;
– svetovalec predstojnika opravlja naloge, ki zahtevajo posebno strokovnost;
– višji svetovalec opravlja zahtevna dela za Državni zbor.
6. člen
O disciplinski odgovornosti delavcev na drugi stopnji odloča disciplinska komisija, ki jo imenuje Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 102-02/90-2/93
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.