Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

505. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije, stran 505.

Na podlagi 1. in 17. člena začasnega poslovnika Državnega zbora ter 145. in 259. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. februarja 1993 sprejel
ODLOK
o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine in o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov komisije
I
Komisija za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine ima predsednika, podpredsednika in 12 članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V Komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalno-demokratske stranke 3 člane,
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 2 člana,
Poslanska skupina Združene liste 2 člane,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana,
Poslanska skupina Demokratov – Demokratske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 2 člana,
Poslanska skupina Zelenih 1 člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije 1 člana,
Samostojna poslanska skupina 1 člana.
II
V Komisiji za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene lastnine se izvolijo:
za predsednika:
Izidor REJC, Slovenski krščanski demokrati
za podpredsednika:
dr. Ludvik TOPLAK, Slovenska ljudska stranka
za člane:
1. Geza DŽUBAN, Liberalno-demokratska stranka
2. Branko JANC, Liberalno-demokratska stranka
3. mag. Jože PROTNER, Liberalno-demokratska stranka
4. Benjamin HENIGMAN, Slovenski krščanski demokrati
5. Breda PEČAN, Združena lista
6. Miran POTRČ, Združena lista
7. Jožef KOPŠE, Slovenska nacionalna stranka
8. mag. Igor OMERZA, Demokrati – Demokratska stranka
9. Marjan PODOBNIK, Slovenska ljudska stranka
10. dr. Peter TANCIG, Zeleni
11. Ivo HVALICA, Socialdemokratska stranka Slovenije
12. Marijan POLJŠAK, Samostojna poslanska skupina.
Št. 020-02/92-28/16
Ljubljana, dne 23. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.