Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

500. Odlok o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije, stran 502.

Na podlagi 1. in 17. člena začasnega poslovnika Državnega zbora ter 145. in 259. člena Poslovnika Skupščine Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 23. februarja 1993 sprejel
ODLOK
o sestavi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za narodni skupnosti in o izvolitvi predsednice, podpredsednika in članov komisije
I
Komisija za narodni skupnosti ima predsednico, podpredsednika in 10 članov, ki se izvolijo izmed poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.
V Komisiji ima:
Poslanska skupina Liberalno-demokratske stranke 3 člane,
Poslanska skupina Slovenskih krščanskih demokratov 1 člana,
Poslanska skupina Združene liste 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke 1 člana,
Poslanska skupina Demokratov – Demokratske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke 1 člana,
Poslanska skupina Zelenih 1 člana,
Samostojna poslanska skupina 1 člana,
Poslanci madžarske in italijanske narodnosti 2 člana.
II
V Komisijo za narodni skupnosti se izvolijo:
za predsednico:
Maria POZSONEC, Madžarska narodna skupnost
za podpredsednika:
Roberto BATTELLI, Italijanska narodna skupnost
za člane:
1. Tone PARTLJIČ, Liberalno-demokratska stranka
2. Jadranka ŠTURM-KOCJAN, Liberalno-demokratska stranka
3. Jaša L. ZLOBEC, Liberalno-demokratska stranka
4. Ciril PUCKO, Slovenski krščanski demokrati 5. dr. Ciril RIBIČIČ, Združena lista
6. Rafael KUŽNIK, Slovenska nacionalna stranka
7. Zoran MADON, Slovenska ljudska stranka
8. dr. Bojan KOROŠEC, Zeleni
9. Danica SIMŠIČ, Demokrati – Demokratska stranka
10. Marijan POLJŠAK, Samostojna poslanska skupina.
Št. 020-02/92-28/17
Ljubljana, dne 23. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.