Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/1993 z dne 5. 3. 1993

Kazalo

495. Odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 1993, stran 498.

Na podlagi 55. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92) in 319. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. februarja 1993 sprejel
ODLOK
o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 1993
I
Prispevki za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela se plačujejo po naslednjih stopnjah:
                                       %
  1. za vse pravice                           6,40
  2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov,
pogrebnino in posmrtnino                         5,52
  3. za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov        5,20
  3.a za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov za kmete pri
katerih je osnova katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih površin  18,00
  4. za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino              1,20
II
Prispevki za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni se plačujejo po naslednjih stopnjah:
                                       %
  1. za vse pravice                           0,60
  2. za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter
pogrebnino in posmrtnino                         0,17
III
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o stopnjah prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 7/93),
IV
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433 02/91-4/2
Ljubljana, dne 26. februarja 1993.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Herman Rigelnik l. r.