Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1993 z dne 18. 2. 1993

Kazalo

423. Sklep o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk, stran 444.

Na podlagi 358. in 262. a člena statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90) je Izvršni svet Skupščine občine Novo mesto na seji dne 9. 2. 1993 sprejel
SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka spremembe lokacijskega načrta Kanalski sistem in čistima naprava Žužemberk
1. člen
Javno se razgrne osnutek spremembe lokacijskega načrta Kanalski sistem in čistilna naprava Žužemberk, ki ga je izdelal Razvojno-raziskovalni center Novo mesto pod št. LN 4604 v novembru 1992.
2. člen
Osnutek spremembe lokacijskega načrta iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen v prostorih Skupščine občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2, I. nadstropje, vsak delovni dan od 7. do 15. ure oziroma v ponedeljek in sredo do 17. ure ter v Krajevni skupnosti Žužemberk, v prostorih krajevne skupnosti, 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo v Krajevni skupnosti Žužemberk organizirana tudi javna obravnava osnutka. Obvestilo o času in kraju obravnave bo objavljeno v Dolenjskem listu.
3. člen
Podjetja in druge organizacije, organi in društva ter občani lahko podajo pisne pripombe, mnenja in druge predloge na krajih razgrnitve ali pa jih pošljejo Sekretariatu za varstvo okolja in urejanju prostora Zavodu za družbeno planiranje in urbanistično načrtovanje občine Novo mesto, Ljubljanska cesta 2.
Št. 352-02/93
Novo mesto, dne 9. februarja 1993.
Predsednik
Izvršnega sveta
Skupščine občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.