Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

309. Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin, stran 281.

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 74/89), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 191-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODLOČBO
o pooblastitvi organizacij za opravljanje kemičnih, fizikalnih in bioloških preiskav sredstev za varstvo rastlin
1. Za preiskavo fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti sredstev za varstvo rastlin zaradi dajanja v promet (uradne preiskave) je pooblaščen:
– Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 2,
2. Za preiskave bioloških lastnosti sredstev za varstvo rastlin zaradi dajanja v promet (uradne preiskave) so pooblaščene naslednje organizacije:
A. Na področju kmetijstva:
– Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Katedra za fitomedicino, Ljubljana, Jamnikarjeva 101,
– Kmetijski zavod Maribor, Maribor, Vinarska 14,
– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Žalskega tabora 2,
– Kmetijski veterinarski zavod, Nova Gorica, Pri hrastu,
B. Na področju gozdarstva:
– Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2.
2. Z dnem uveljavitve te odločbe se na območju Republike Slovenije preneha uporabljati seznam organizacij združenega dela, ki izpolnjujejo pogoje za preiskavo fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti sredstev za varstvo rastlin (Uradni list SFRJ, št. 43/83).
4. Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-01/93
Ljubljana, dne 11. januarja 1993.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano
mag. Jože Protner l. r.

AAA Zlata odličnost