Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/1993 z dne 4. 2. 1993

Kazalo

308. Odločba o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi, stran 281.

Na podlagi 38. člena zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ, št. 74/89), v zvezi s 4. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 191-I) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ODLOČBO
o pooblastitvi organizacij za opravljanje bioloških prvih preiskav vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi
1. Za biološke prve preiskave vzorcev sredstev za varstvo rastlin, proizvedenih iz novih aktivnih snovi so pooblaščene naslednje organizacije:
A. Na področju kmetijstva:
– Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo Katedra za fitomedicino, Ljubljana, Jamnikarjeva 101,
– Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 2,
– Kmetijski zavod Maribor, Maribor, Vinarska 14,
– Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalec, Žalskega tabora 2,
– Kmetijski veterinarski zavod, Nova Gorica, Pri hrastu,
B. Na področju gozdarstva:
– Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2.
2. Z dnem uveljavitve te odločbe se na območju Republike Slovenije preneha uporabljati seznam organizacij združenega dela, ki izpolnjujejo pogoje za preiskavo bioloških lastnosti sredstev za varstvo rastlin, ki so izdelana iz novih aktivnih snovi (Uradni list SFRJ, št. 19/84).
3. Ta odločba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-13-01/93
Ljubljana, dne 11. januarja 1993.
Minister
za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano
mag. Jože Protner l. r.

AAA Zlata odličnost