Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

43. Odlok o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemlijšč na območju Domajev Vrh in Zavratec, stran 43.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (prečiščeno besedilo Uradni list SRS, št. 17/86) in 6. člena Odloka o sestavi Skupščine občine Sevnica, pristojnosti zborov o načinu odločanja in načinu volitev vodstva skupščine, vodstva posameznih zborov in Izvršnega sveta Skupščine občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 1/90, 4/90 in Uradni list RS, št. 23/90, 27/90) je Skupščina občine Sevnica na skupni seji zborov dne 18. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi postopka za melioracijo kmetijskih zemljišč na območju Domajev Vrh in Zavratec
1. člen
S tem odlokom se na predlog Kmečke zadruge Sevnica uvede postopek za izvajanje del na ureditvi kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju Domajev vrh -Zavratec.
Zemljišča v agromelioracijskem kompleksu pripadajo katastrski občini Studenec.
2. člen
Melioracijsko območje obsega skupno 125,5 ha kmetijskih površin.
Seznam parcel z navedbo lastnikov površin in kultur je sestavni del dokumentacije za izvedbo melioracijskih del in je skupno s situacijo v M 1: 5000 na vpogled pri investitorjih Kmečki zadrugi Sevnica in pri občini Sevnica, referat za kmetijstvo.
3. člen
Meja agromelioracijskega območja poteka: Vključuje parc. št. 737 k. o. Studenec in nato poteka po cesti Rovišče-Zavratec, od tu dalje pa po mejah naslednjih parcel, ki so vključene v območje 611, 610, 608, 607, 602, 594, 593, 588, 591, 590, 585, 583, 572, 574, 566, 565, 514, 507, 486, 484/2, 483, 482, 477, 475, 477, 470, 283/10, 90/1, 91, 93/1, 93/4, 110, 112, 113, 113/6 in 116/2 in nato po meji katastrske občine. Studenec do parcele 718/2, ki je v območju in po parcelah št. 718/2, 727, 725/1, 725, 728/1, 730, 731 nazaj do parcele 737.
Vse navedene parcele so v katastrski občini Studenec in predstavljajo zunanji obod agromelioracijskega območja.
4. člen
Zemljišča v agromelioracijskem območju so z družbenim planom občine Sevnica namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
5. člen
Melioracija kmetijskih zemljišč obsega odstranitev zarasti, planiranje površin, krčenje manjših gozdnih površin med kmetijskimi površinami v skladu s soglasjem GG, osuševanje posameznih zemljišč, odstranitev skalnih samic, založno gnojenje, apnenje, zatravitev in uvajanje donosnejših kultur in intenzivnejše obdelave.
6. člen
Investitor del za izvedbo melioracije je Kmečka zadruga Sevnica.
Način financiranja je naslednji:
75% Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
25% lastniki oziroma najemniki kmetijskih zemljišč.
V primeru, da bo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije spremenilo način financiranja, bo ustrezno spremenjen tudi naveden način financiranja.
7. člen
Lastniki, najemniki oziroma udeleženci melioracije so dolžni poleg lastne udeležbe:
– v lastni režiji izdelati vsa pripravljalna dela, vključno z odstranitvijo lesne mase zarasti na površinah, ki so predvidene za ureditev;
– sodelovati pri. izvedbi strojnih in drugih del;
– opraviti druga potrebna dela v skladu s pogodbo med investitorjem in udeležencem.
8. člen
V pogodbi med udeležencem melioracije in investitorjem morajo biti opredeljeni tudi pogoji vzdrževanja za skupne objekte – poti, kakor tudi za vse ostale objekte, ki so za normalno delovanje potrebni vzdrževanja.
9. člen
Kultura in način rabe urejenih kmetijskih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedbi melioracijskih del.
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Slovenije.
Št. 321-684/92-01
Sevnica, dne 18. decembra 1992.
Predsednica
Skupščine občine Sevnica
Breda Mijovič, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti