Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

39. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka - ureditev trajnega nasada v k.o. Podhom, stran 40.

Na podlagi 105. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in RS, št. 9/90, 5/91), navodila za izvajanje melioracijskih zemljišč (Uradni list SRS, št. 22/81) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. decembra 1992 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka – ureditev trajnega nasada v k. o. Podhom
1. člen
S tem odlokom se na predlog Race Marije, Zasip, uvede agromelioracijski postopek za izvajanje agromelioracijskih del na parcelah, parc. št. 275/1, 276/1, k.o. Podhom v izmeri 0,82 ha.
2. člen
Agromelioracijsko območje iz 1. člena tega odloka obsega 0,82 ha. Meje območja so vrisane v pregledni karti v merilu 1:5000, ki je sestavni del ureditveno investicijskega programa.
3. člen
Zemljišče na agromelioracijskem območju so z družbenim planom občine Radovljica trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
4. člen
Agromelioracija zajema odstranjevanje kamenja, grmovja, izravnava terena, ripanje in melioracijsko gnojenje. Po zaključku teh del, bo zemljišče pripravljeno za trajni nasad jablan na površini 0,8 ha.
5. člen
Agromelioracija bo zaključena do jeseni 1993, v skladu z ureditveno investicijskim programom.
6. člen
Investitor del za izvedbo agromelioracije je Race Marija, Sebenje, Zasip. Ta zagotovi sredstva od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Slovenije v višini 75% od predračunske vrednosti, ostala sredstva pa zagotovi investitor sam.
7. člen
Lastnik in uporabnik zemljišča na agromelioracijskem območju je dolžan izvesti agromelioracijo v skladu z ureditvenim programom. Če lastnik oziroma uporabnik kmetijskega zemljišča ne izvede potrebnih agromelioracijskih del v roku, določenem s programom, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu z 113. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika oziroma uporabnika kmetijskega zemljišča.
8. člen
Lastnik in uporabnik zemljišča je po končani agromelioraciji dolžan urediti in vzdrževati trajni nasad v skladu s tehnološkimi zahtevami dokumentacije.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 321-5/92-3
Radovljica, dne 16. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti