Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

37. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1992, stran 39.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni Ust RS, št. 48/90, 34/91 in 30/92) in 5. člena Odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/89, Uradni list RS, št. 23/91) je Skupščina občine Radovljica na 18. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 16. decembra 1992 sprejela
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1992
1. člen
Spremeni se 3. člen Odloka o proračunu občine Radovljica za leto 1992 (Uradni list RS, št. 19/92) tako, da se v spremenjeni obliki glasi:
Prihodki občine za financiranje javne porabe so:
                          SIT
1.  Izvirni prihodki občine       607,425.000
   od tega:
   prihodki, ki v celoti pripadajo
   občini                38,977.000
   prihodki, ki se delijo med občino
   in republiko (40%:60%)        453,598.000
   republiška sredstva finančne
   izravnave              114,850.000
2.  Drugi prihodki            140,137.614
   Prihodki skupaj           747,562.614
2. člen
Spremeni se 4. člen in se glasi: Sredstva proračuna se razporejajo:
                          SIT
1. izvirni prihodki            607,425.000
za porabnike po namenih          595,276.500
za proračunsko rezervo
- tekočo 1,5%                9,111.400
- obvezno 0,5%               3,037.100
2. Drugi prihodki
stanovanjska sredstva           48,905.000
turistična taksa              16,000.000
sredstva za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča            3,000.000
sredstva obvezničnega projekta       68,000.000
namenska sredstva za družbene
dejavnosti                  600.000
varstvo pred požarom            2,700.000
urejanje vojaških grobišč           102.000
pokritje izgube proračuna 1. 1991       830.614
Skupaj                  140,137.614
Razporejena sredstva skupaj	747,562.614
3. člen
Pregled prihodkov in razporeditev prihodkov proračuna občine Radovljica je sestavni del odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-2/89.
Radovljica, dne 16. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti