Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

34. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta, stran 36.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in sklepa Sveta KS Šmarjeta je Svet KS Šmarjeta na 13. redni Seji dne 21. 12. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta
1. člen
Za območje Krajevne skupnosti Šmarjeta je uveden krajevni samoprispevek za obdobje 5 let in sicer od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1997. Zbrana sredstva so namenjena za izvedbo srednjeročnega programa 93-97, navedenega v 1. členu Sklepa o razpisu krajevnega samoprispevka (Uradni list RS, št. 54/92).
2. člen
Zavezanci za plačilo krajevnega samoprispevka so občani, ki imajo stalno bivališče na območju KS Šmarjeta, oziroma občani, ki so lastniki nepremičnin v KS Šmarjeta, in sicer:
– 2% od neto OD iz delovnega razmerja in vključno z nagradami, dopolnilnim delom in delom na domu,
- 2% upokojenci od mesečne pokojnine,
– 3% od neto zavarovalne osnove od samostojnega opravljanja obrtnih in drugih gospodarskih dejavnosti, avtorskih pravic in pogodb o delu,
– 3% od dobička v enkratnem letnem znesku občani, ki imajo dohodek od obrti in drugih gospodarskih dejavnosti,
– 10% od katastrskega dohodka,
– 100 DEM, SIT protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, letno plačujejo delavci, ki so začasno zaposleni v tujini in občani, kateri niso prijavljeni v naši KS in imajo zgrajene hiše ali počitniške hišice na območju naše krajevne skupnosti.
Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku.
3. člen
Za pravilno in namensko uporabo sredstev samoprispevka po programu odgovarja svet krajevne skupnosti, ki o zbranih in porabljenih sredstvih poroča krajanom enkrat letno na zboru krajanov.
Sredstva se zbirajo na posebnem žiro računu KS Šmarjeta št. 52100-842-037-82180 pri SDK Novo mesto.
4. člen
Pravilnost obračunavanja in odvajanja samoprispevka pri izplačevalcih dohodka izvaja finančna služba v delovnih organizacijah, zavodu pokojninskega in invalidskega zavarovanja Republike Slovenije ter republiška uprava za javne prihodke, izpostava Novo mesto.
Od zavezancev, ki samoprispevka rje plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
5. člen
Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati z dnem objave, uporablja pa se od 1. 1. 1993 dalje.
Šmarjeta, dne 22. decembra 1992.
Predsednik
sveta KS Šmarjeta
Janez Kermc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti