Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

30. Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bogojina, stran 27.

Na podlagi 3. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) in 42. člena Statuta krajevne skupnosti Bogojina je svet KS Bogojina na svoji seji dne 17. 12. 1992 sprejel
SKLEP
o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bogojina
1. člen
Po odločitvi delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 29. 11. 1992 se uvede krajevni samoprispevek za območje Krajevne skupnosti Bogojina naselje Bogojina.
2. člen
Krajevni samoprispevek se uvede za dobo pet let in sicer od 1. 2. 1993 do 31. 1. 1998.
3. člen
Sredstva zbrana s krajevnim samoprispevkom bodo uporabljena za naslednje namene:
– ureditev in asfaltiranje vaških cest,
– izgradnjo potrebne kanalizacije,
– vzdrževanje vaških objektov,
– ureditev in vzdrževanje pokopališča,
– pomoč vaškim društvom in organizacijam,
– razne komunalne potrebe.
4. člen
Krajevni samoprispevek bodo plačevali občani, ki imajo stalno prebivališče na območju KS Bogojina naselje Bogojina od naslednjih osnov v višini:
a) v denarju:
– 2% od neto osebnega dohodka zaposlenih
– 2% od čistega dohodka obrtnikov
– 2%od pokojnin
– 6% od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti
– 3% od povprečnega osebnega dohodka v občini v preteklem letu delavci, ki so na začasnem delu v tujini;
b) v delovni obveznosti:
Občani – nosilci gospodinjstva ali njegovi družinski člani do 1 ha prispevajo 1 delovni dan letno, na vsaka 2 ha pa še en delovni dan letno, ki traja 8 ur.
Nadomestilo za neopravljeni delovni dan, ki traja 8 ur, znaša 2.000 SIT. Svet KS Bogojina pa se pooblašča, da vsako leto na novo ovrednoti finančno nadomestilo za neopravljeni delovni dan.
5. člen
Glede oprostitve plačila samoprispevka se uporabljajo določila 12. člena Zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85).
6. člen
Samoprispevek od osebnega dohodka in nadomestil bo obračunaval in odtegoval izplačevalec osebnega dohodka in nadomestil, od katastrskega dohodka iz kmetijske dejavnosti in obrtnikov bo obračunaval in odtegoval občinski organ za javne prihodke in izplačevalec, ki opravlja samostojno dejavnost, od začasno zaposlenih, v tujini in od pokojnin iz tujine bo obračunavala KS Bogojina od pokojnin pa izplačevalec le-teh.
7. člen
Sredstva se zbirajo na zbirnem računu Krajevne skupnosti Bogojina za naselje Bogojina št. 51900-842-035-82021.
8. člen
Nadzor nad zbiranjem sredstev ter njihovo porabo vrši svet Krajevne skupnosti Bogojina, ki najmanj enkrat letno poroča zboru delovnih ljudi in občanov.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od
1. 2. 1993 dalje.
Bogojina, dne 22. decembra 1992.
Predsednik
sveta KS
dr. Franc Horvat l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti