Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

18. Odlok o spremembi odloka o proračunu občine Kočevje za leto 1992, stran 12.

Na podlagi 14. člena Zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) ter 19. člena Statuta občine Kočevje je Skupščina občine Kočevje na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 22. 12. 1992 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o proračunu občine Kočevje za leto 1992
1. člen
V odloku o proračunu občine Kočevje za leto 1992 (Uradni list RS, št. 25/92) se prvi odstavek drugega člena spremeni tako, da se glasi:
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 1992 znašajo 436,167.382,80 SIT in se razporedijo:
– tekoče obveznosti        433,134.813,00
– sredstva rezerv          3,032.569,80
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-2/92-5/l
Kočevje, dne 22. decembra 1992.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.
        Prihodki in odhodki proračuna za leto 1992
 
I. PRIHODKI
 
-------------------------------------------------------------------------
Zap.
št.      Namen                       Plan 1992
-------------------------------------------------------------------------
1       2                             3
-------------------------------------------------------------------------
I.      Prihodki od davkov občanov           2,827.000.00
   1    Poseben občinski davek
       od storitev                   321,000,00
   2    Davek od premoženja              1,061.000,00
   3    Davek na dediščine in darila           161,000,00
   4    Davek na dobitek od iger
       na srečo                    1,124,000,00
   5    Ostali davki                       -
II.      Prihodki od davkov od prometa         2,350,000,00
       proizvodov in storitev
   6    Davek na promet nepremičnin          2,350.000,00
III.     Prihodki od dohodnine            209,904.000,00
   7    Dohodnina                  209.904.000,00
IV.      Prihodki iz naslova prispevkov         2,278.000,00
       za socialno varnost
   8    Prispevki za zdravstvo             2,278.000,00
V.      Drugi prihodki                163,328.368,00
   9    Upravne takse                 9,152.000,00
   10    Denarne kazni                 4,141.000,00
   11    Prihodki upravnih organov           1,220.000,00
   12    Finančna izravnava              114,277.000,00
   13    Bencinski tolar                8,538.368,00
   14    Drugi prihodki (obresti, KZS,
       SC, vračilo anuitet)             26.000.000,00
VI.      Prenesena sredstva               8,180.014,80
   15    Proračuna iz 1.1991              3,875,519,10
   16    III. Renominacija republiškega
       proračuna za leto 1991             4,304.495,70
VII.     Sredstva od prodanih stanovanj        47,300.000,00
-------------------------------------------------------------------------
       Skupaj prihodki               436,167.382,00
 
II. ODHODKI
   1    Osnovno izobraževanje             52,961.530,00
   2    Otroško varstvo                63,544,439,00
   3    Socialno skrbstvo               26,426.505,00
   4    Zdravstveno varstvo              9,528.506,00
   5    Kultura                    13,091,285,00
   6    Telesna kultura                10,181.000,00
   7    Komunalno in cestno
       gospodarstvo                 36,224.579,00
   8    Požarna varnost                2,903.040,00
   9    Obramba in zaščita               1,925.683,00
   10    Stanovanjsko gospodarstvo           10,495.168,00
   11    Področje razvoja                4,420.000,00
   12    Državni organi                89,640.000,00
   13    Politične organizacije             3,360.000,00
   14    Krajevne skupnosti               5,614.861,00
   15    Prostorski akti                3,828.500,00
   16    Humanitarne organizacije
       in društva                   1,161.717,00
   17    Sredstva rezerv                3,032,569,80
   18    Drugi odhodki (KZS, kmet.
       dejavnost bančni in SDK
       stroški)                    7,988.000,00
   19    Sklad za razvoj malega
   20    gospodarstva                 12,840.000,00
 
       Sofin. kom. in cestne
       infrastrukture v KS              6,900.000,00
   21    Izgradnja in nakup stanovanj         47,300.000,00
   22    Posp. maleg. gosp. -
       OC Predgrad, Breg               5,800.000,00
   23    Demogr. ogrož. območja -
       Obkolpska cesta                17,000.000,00
-------------------------------------------------------------------------
       Skupaj odhodki                436,167.382,80
-------------------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti