Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

11. Sklep o kriterijih in merilih za sofinanciranje prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih mest za delovne invalide, stran 6.

Na podlagi 97. in 275. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92) je Skupščina. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 22. 12. 1992 sprejela
SKLEP
o kriterijih in merilih za sofinanciranje prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih mest za delovne invalide
I
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – v nadaljevanju: Zavod – lahko prevzame del stroškov, potrebnih za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za poklicno rehabilitacijo posameznega delovnega invalida na ustreznem delovnem mestu, če je to potrebno za rehabilitacijo delovnega invalida ter, če so ti stroški za organizacijo oziroma delodajalca previsoki in če so ti stroški ugotovljeni po kriterijih in merilih tega sklepa.
II
Višina stroškov, ki jih za prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev prevzame Zavod, se določi po naslednjih kriterijih in merilih:
1. številu zaposlenih delovnih invalidov in invalidnih oseb v organizaciji oziroma pri delodajalcu v primerjavi s številom vseh zaposlenih,
2. številu delovnih invalidov in invalidnih oseb na usposabljanju,
3. materialnem položaju organizacije oziroma delodajalca,
4. skupni višini stroškov predvidene prilagoditve prostorov in delovnih sredstev,
5. stroških organizacije oziroma delodajalca in delu stroškov, ki jih je prevzel Zavod za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev za delovne invalide in invalidne osebe v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahtevka.
III
Pri določanju višine stroškov, ki jih prevzame Zavod, se upoštevajo kriteriji in merila iz II. točke tega sklepa tako, da Zavod prevzame največ 50% skupne višine stroškov prilagoditve in preureditve prostorov in delovnih sredstev za posameznega delovnega invalida.
V primerih ko gre za delovnega invalida z najmanj 80% telesno okvaro ali z izgubo vida najmanj 80% lahko Zavod, ne glede na določilo prejšnjega odstavka te točke, prevzame sofinanciranje 75% skupne višine stroškov prilagoditve prostorov in delovnih sredstev za posameznega delovnega invalida
IV
Organizacija oziroma delodajalec uveljavlja sodelovanje Zavoda pri zagotavljanju sredstev za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev s pisno vlogo, ki mora vsebovati:
1. skupne stroške predvidene prilagoditve z opisom prilagoditve, navedbo izvajalca ter strokovno mnenje pooblaščene strokovne institucije o ustreznosti in načinu prilagoditve,
2. višino predlaganega deleža Zavoda,
3. podatke o številu vseh zaposlenih delavcev ter podatke o številu zaposlenih delovnih invalidov in invalidnih oseb in podatke o številu delovnih invalidov in invalidnih oseb na usposabljanju in
4. podatke o vlaganjih v prilagoditve prostorov in delovnih sredstev za poklicno rehabilitacijo v zadnjih petih letih pred vložitvijo zahtevka, z navedbo višine lastnih sredstev ter deleža Zavoda in oceno uspešnosti opravljenih prilagoditev.
Vloga iz prvega odstavka te točke mora vsebovati obrazložitev, zakaj stroškov predvidene prilagoditve prosilec ne more nositi sam.
V
Strokovno mnenje o potrebi prilagoditve prostorov in delovnih sredstev poda pristojna Invalidska komisija Zavoda.
Poleg mnenja iz prvega odstavka te točke, se lahko v posameznih primerih zahteva še dodatno strokovno mnenje ustreznih strokovnih organizacij.
VI
O prevzemu dela stroškov za prilagoditev prostorov in delovnih sredstev ter njihovi višini odloča Upravni odbor Zavoda.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/92
Ljubljana, dne 22. decembra 1992.
Skupščina Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti