Uradni list

Številka 1
Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 1/1993 z dne 8. 1. 1993

Kazalo

2. Uredba o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja, stran 1.

Na podlagi 4. in 16. člena Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
UREDBO
o preoblikovanju poslovnih enot ter o načinu in pogojih preoblikovanja
1. člen
Podjetja, druge pravne in fizične osebe s sedežem oziroma prebivališčem na območju ostalih republik in pokrajin bivše SFRJ lahko ustanovijo podjetje ali predstavništvo oziroma lahko drugače vlagajo kapital samo ob pogoju dejanske vzajemnosti.
2. člen
Pogoj dejanske vzajemnosti ugotavlja po uradni dolžnosti ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.
3. člen
Podjetja in druge pravne osebe s sedežem na območju ostalih republik in pokrajin bivše SFRJ morajo obstoječe poslovne enote na območju Republike Slovenije preoblikovati v podjetja ali v predstavništva najkasneje do 28. februarja 1993.
4. člen
Osebe iz 3. člena te uredbe so dolžne delavcem, ki so v času preoblikovanja poslovnih enot zaposleni v poslovni enoti, na njihovo zahtevo zagotoviti nadaljevanje delovnega razmerja za nedoločen čas v skladu s kolektivno pogodbo ter jim poravnati vse terjatve iz naslova še neporavnanih osebnih dohodkov.
Izjavo o zagotovitvi nadaljevanja delovnega razmerja ter o poravnavi vseh terjatev iz naslova neporavnavanih osebnih dohodkov in iz drugih naslovov zaposlenim v času preoblikovanja poslovnih enot, morajo osebe iz 3. člena te uredbe priložiti k listinam, ki so v skladu s predpisi o vpisu v sodni register potrebne za vpis podjetja v sodni register.
5. člen
Osebe iz 3. člena te uredbe lahko ob preoblikovanju poslovne enote v podjetje ali predstavništvo vložijo kot ustanovitveni delež premično ali nepremično premoženje, ki ga imajo v lasti v okviru poslovne enote ali izven nje na območju Republike Slovenije samo ob pogoju dejanske vzajemnosti.
Če dejanske vzajemnosti ni, osebe iz 3. člena te uredbe lahko uporabljajo nepremično premoženje iz prejšnjega odstavka za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, ne smejo pa z njim razpolagati oziroma ga kako drugače odtujiti ali ga obremeniti z zastavnimi, hipotekarnimi ter drugimi stvarnimi pravicami.
6. člen
Če osebe iz 3. člena te uredbe v roku, določenem s to uredbo, poslovnih enot ne preoblikujejo v podjetja oziroma predstavništva, poslovna enota ne more nadaljevati z opravljanjem dejavnosti na območju – Republike Slovenije.
7. člen
Poslovno enoto, ki se v roku, določenem s to uredbo, ni preoblikovala v skladu s to uredbo, lahko preoblikujejo v podjetje delavci, zaposleni v tej poslovni enoti oziroma eden ali več zaposlenih delavcev ob pogoju, da v podjetju ostanejo zaposleni delavci oziroma da se njihov status uredi v skladu z veljavnimi predpisi.
Premično ali nepremično premoženje poslovne enote novoustanovljeno podjetje uporablja za opravljanje dejavnosti, vendar z njim ne more razpolagati oziroma ga kako drugače odtujiti ali ga obremeniti z zastavnimi, hipotekarnimi ali drugimi stvarnimi pravicami, niti ga vložiti kot ustanovitveni delež v podjetje, dolžno pa je poravnati vse obveznosti in stroške, ki izhajajo iz tega premoženja od dneva registracije podjetja.
8. člen
Osebe iz 3. člena te uredbe z nepremičnim premoženjem, ki ga imajo v lasti na območju Republike Slovenije, ne morejo razpolagati oziroma ga kako drugače odtujiti ali ga obremeniti z zastavnimi, hipotekarnimi ali drugimi stvarnimi pravicami.
9. člen
Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 30-05/91-8/14-8
Ljubljana, dne 29. decembra 1992.
Vlada Republike Slovenije
dr. Jože Pučnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti